Bid oprecht en toon gerichte inzet en voorzichtigheid tegenover het Coronavirus

Amma weet dat haar kinderen allemaal bezorgd zijn omwille van het Corona-virus. Amma denkt aan jullie allemaal en bidt voor jullie. Dit is een tijd waarin je uiterst voorzichtig en alert moet zijn. Een tijd om moed, zelfbeheersing en eenheid te tonen. Amma weet dat haar kinderen allemaal bang zijn. Maar angst helpt ons nu niet. Wat nodig is, is voorzichtigheid en alertheid. Moed is het belangrijkste. Met moed kun je alles overwinnen. Laat daarom je angst varen en raap al je moed bijeen. Moed is het antivirus dat dit virus kan doden. Moed is het antivirus van onze geest.

Mijn kinderen moeten alle instructies en aanwijzingen van hun regering en ordehandhavers strikt opvolgen. Bid tegelijkertijd intens en met een bewogen hart om Gods genade. Onze grootmoeders zeiden altijd: "Neem je medicijn in en zeg tegelijk je mantra." Op dezelfde manier zijn onze toegewijde inzet en Gods genade even hard nodig in deze omstandigheden. Elke burger behoort evenveel sraddha – aandacht en alertheid – op te brengen als een soldaat aan het front. Mijn kinderen, bid voor de ziel van degenen die zijn overleden en voor de gemoedsrust van hun families.

Drie jaar geleden voorvoelde Amma dat er voor 2020 rampspoed dreigde. Twee jaar geleden ontwikkelde zij de 'Witte bloemen meditatie voor wereldvrede & goddelijke genade’ om de gevolgen daarvan te verminderen. In de meditatie wordt gezegd dat wat op onze weg ligt, niet volledig afgewend kan worden, we moeten een deel van deze gevolgen ondergaan. Amma heeft ons deze meditatietechniek gegeven en we hebben die in de afgelopen twee jaar beoefend voor het welzijn van de wereld. Kinderen, Amma vraagt iedereen om deze meditatie regelmatig – één of twee keer per dag – te beoefenen.

Alles bestaat in de vorm van golven of trillingen. In de vorige eeuw ontwierpen de Fransen de Concorde – een vliegtuig dat met supersonische snelheden kon vliegen. De sonische knal van het vliegtuig was zo krachtig, dat de schokgolven structurele schade aan gebouwen veroorzaakten.
Ook de klanken van een lied worden overgebracht in golven of trillingen. Alles bestaat uit golven of trillingen. Het soort trilling dat veroorzaakt wordt door woede is anders dan de trilling die uitgaat van een moeder die haar kind koestert. En deze trilling verschilt op haar beurt van de trilling die gecreëerd wordt door liefde. En die verschilt ook weer van de trilling die veroorzaakt wordt door lust.

Met de vibraties van ons gebed en onze toegewijde inzet, is het mogelijk om dit virus te weerstaan. Gebed met een diepe intentie (sankalpa) heeft een effect.

Alles in de schepping heeft een ritme – een onmiskenbare relatie tussen het hele universum en elk levend wezen dat zich daarin bevindt. Het universum is als een groot netwerk waarin alles met elkaar verbonden is. Stel je voor dat vier mensen ieder een hoek van een net vasthouden. Als op één plek wordt geschud, is de vibratie overal voelbaar. En of we ons er nu bewust van zijn of niet: op dezelfde manier trillen al onze acties door heel de schepping heen. Het maakt niet uit of het een individuele actie is of die van een groep. Daarom herhaalt Amma steeds weer: “We zijn geen afzonderlijke eilanden, maar schakels in een gemeenschappelijke ketting. Wacht daarom niet met veranderen tot anderen dat doen. Je kunt verandering in de buitenwereld bewerkstelligen door zelf van binnen te veranderen, ook als anderen dat niet doen.”

Stel dat iemand die op de 10e verdieping van een gebouw woont, ziet dat de benedenverdieping in brand staat. En hij hoort de persoon die daar woont om hulp roepen. Als hij dan antwoordt: “Het is de benedenverdieping die in brand staat. Dat is jouw probleem. Waarom zou ik me daar zorgen over maken?”. Dat zou volkomen dwaas zijn. Want de brand op de benedenverdieping kan zich immers snel naar boven toe uitbreiden. Op dezelfde manier kunnen de huidige problemen van een ander, morgen onze problemen zijn.

Zo was het ook toen het virus voor het eerst in China opdook. We dachten allemaal dat het een probleem van China was, niet ons probleem. Maar uiteindelijk is het ons probleem geworden. De vraag is niet of zij de ziekte onder controle hadden of niet, maar hoe wij die nu bestrijden. Als we voorzichtig en alert zijn en ons best doen, dan kunnen we onszelf beschermen en verdere verspreiding voorkomen.

Wat kunnen mijn kinderen doen? Stel je voor dat je een been breekt. Meestal moet je thuis blijven, soms wel 2 tot 6 maanden. We ervaren dit dan niet als een last, omdat we weten dat het nodig is om ons been te laten genezen. Zo zullen ook de isolatie, hygiëne en extreme voorzichtigheid die we nu in acht moeten nemen, ons helpen om sterker te worden in de strijd tegen het virus. Zij die met het virus besmet zijn, hoeven niet bang te zijn. Houd je aan de quarantaine en zorg dat je anderen niet infecteert. Blijf op je kamer. En als je ziekteverschijnselen krijgt, neem dan contact op met de juiste instanties en vraag om hulp.

Er wonen op dit moment 3.000 mensen in de ashram in Amritapuri. Behalve Indiërs wonen hier ook mensen uit vele andere landen. In de ashram houden we ons strikt aan de regels van de overheid, er mag niemand binnen. Zelfs als een ashrambewoner naar buiten gaat, mag die dagenlang niet terug komen. Deze regels zijn opgesteld door de regering en we houden ons eraan. De 3.000 mensen die hier wonen hebben bescherming nodig. Daarom zijn deze regels ingesteld.

Op dit moment ontvangt Amma haar kinderen die de ashram niet verlaten hebben. Dit is de enige keer in het jaar dat de ashrambewoners de kans krijgen om met haar te bespreken wat hen bezig houdt. Amma laat elk van haar kinderen bij zich komen en luistert naar hun problemen van het afgelopen jaar. Zij neemt hier meestal 25 dagen de tijd voor. Amma komt dagelijks naar buiten voor meditatie en gebed, uiteraard in afstemming met alle richtlijnen van de regering. De rest van de tijd is gereserveerd om te luisteren naar de problemen van de ashrambewoners.

De Indiase regering is zeer alert en proactief geweest bij het aanpakken van de pandemie. Daarom hebben we het tot zover kunnen weerstaan. Laten we oprecht bidden en de nodige toewijding en voorzichtigheid aan de dag leggen, zodat het virus ingeperkt wordt en zich niet verder verspreidt. Laten we onszelf beschermen en helpen. Wijzelf zijn het licht of de duisternis op ons eigen pad. Wijzelf zijn de doornen of de bloemen op onze weg.

Er is altijd een limiet aan de menselijke inspanning. Hoe voorzichtig we ook autorijden, een onvoorzichtige chauffeur kan op ons botsen. De factor genade is nodig wil iets het beoogde resultaat behalen. Als eerste is onze eigen inzet nodig. Maar om succes te behalen, hebben we ook genade nodig. Gebed is essentieel om deze genade te kunnen ontvangen.

Nu hebben mijn kinderen begrepen dat ons leven zich alleen in het huidige moment afspeelt. Zelfs onze volgende ademhaling ligt niet in onze handen. Onze echte levensduur wordt bepaald door hoe goed we het huidige moment weten te gebruiken. Omdat dat is waar ons leven zich bevindt. Amma zegt altijd dat haar kinderen zichzelf moeten kennen. Ken jezelf en bid voor de wereld met waakzaamheid, enthousiasme en vrede.

In deze periode is het goed om dagelijks enige tijd in je kamer te zitten en de mantra ‘ Om lokah samastah sukino bhavantu ’ te herhalen. Dit betekent ‘Moge alle levende wezens het geluk en de vrede vinden’.

Het ontbreekt Amma aan woorden om haar diepe waardering en dankbaarheid uit te drukken voor de toegewijde gezondheidswerkers over de hele wereld, die de mensen die door het virus besmet zijn, verzorgen. Ze buigt eenvoudigweg voor hun onzelfzuchtigheid en dienstbare houding.

 

Om lokah samastah sukhino bhavantu

Om shanti shanti shantih

 

Moge genade al mijn kinderen zegenen

Amma – 23 maart 2020
Amritapuri Ashram