Wie is Amma?

Door haar liefde en inzet heeft Mata Amritanandamayi, beter bekend als Amma (wat ‘moeder’ betekent), zich geliefd gemaakt bij miljoenen mensen over de hele wereld.
Amma deelt haar grenzeloze liefde met iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, verleden of beweegreden. Ze ontvangt iedereen die naar haar toekomt met een warme omhelzing.

Op deze eenvoudige manier opent zij harten en heeft ze een positieve invloed op ontelbare mensen. De afgelopen 40 jaar heeft Amma meer dan 33 miljoen mensen uit alle delen van de wereld één voor één omarmd. Door de onvermoeibare toewijding waarmee ze zich voor anderen inzet, is er een uitgebreid netwerk van humanitaire activiteiten rondom haar ontstaan. Mensen ontdekken de schoonheid van belangeloze inzet en de blijheid die ontstaat als je anderen onbaatzuchtig bijstaat.

Amma leert ons dat God aanwezig is in alles.
De bewustwording van deze onderliggende eenheid in alle dingen, is niet alleen de essentie van spiritualiteit, maar ook de kracht en de drijfveer om te helpen een einde te maken aan armoede en lijden in de wereld.
Het netwerk van charitatieve activiteiten rondom Amma wordt samengevat onder de noemer Embracing the World® en valt onder de verantwoordelijkheid van de Mata Amritanandamayi Math (MAM), een niet-gouvernementele organisatie (NGO).