Haar leven

Amma is geboren in een afgelegen vissersdorp aan de zuidwest kust van India, in de deelstaat Kerala. Als kind gaf Amma al in buitengewone mate liefde en mededogen aan de mensen om haar heen. Zij zegt hierover: “Een ononderbroken stroom van liefde gaat van mij uit naar alle wezens in het universum. Dat is mijn ingeboren aard.”

Over haar kinderjaren zegt ze: “Vanaf mijn jeugd vroeg ik mij af waarom de mensen in de wereld moeten lijden. Waarom lijden ze armoede? Waarom lijden ze honger?” Amma groeide op in het vissersdorp. Als kind zag ze hoe de vissers soms niets te eten hadden omdat ze niets hadden gevangen. En soms gebeurde dat meerdere dagen achter elkaar. Door hun leven en problemen te observeren raakte zij heel nauw betrokken bij de dorpelingen en leerde zo de aard van het dagelijks leven in de wereld kennen.

Al in haar vroege kinderjaren wist zij dat alleen God, het Zelf, de hoogste waarheid is en dat de wereld niet de enige realiteit is. Daarom bracht zij een groot deel van haar tijd door in diepe meditatie. Haar ouders en familieleden begrepen dit niet. Uit onwetendheid werden ze boos op haar en verzetten zich tegen haar spirituele oefeningen. Maar Amma bleef verzonken in haar ervaring en de kritiek en de straf van haar familie beïnvloedde haar niet. In deze periode was zij genoodzaakt dag en nacht buiten in de open lucht door te brengen, zonder voedsel of slaap.

Amma vertelt: “In mijn meditatie verdiepte ik mij in de bron van al het verdriet en lijden dat ik om mij heen zag. Op een bepaald moment had ik de indruk dat het lijden van de mensen voortkwam uit het lot (karma) van de mensen. Ik kreeg het inzicht dat het lijden een gevolg was van hun handelingen in het verleden.”
Maar dit antwoord stemde haar nog niet geheel tevreden ; ze verzonk dieper in meditatie. Dan kwam het antwoord van binnenuit: ‘Als het hun lot (karma) is om te lijden, is het dan niet jouw plicht (dharma) hen te helpen? Als iemand in een diepe kuil valt, is het dan juist om door te lopen en simpelweg te zeggen: Het is zijn karma om zo te lijden? Nee, het is onze plicht om hem te helpen uit de kuil te klimmen.’

Op het moment dat Amma haar eenheid met de hele schepping ervoer, besefte ze dat het haar levensdoel was om de nood van de lijdende mensheid te verlichten. Op dat moment begon haar spirituele missie: het verspreiden van de boodschap van waarheid, liefde en mededogen over de hele wereld door iedereen te omhelzen.

Momenteel besteedt Amma het grootste deel van het jaar aan reizen door India en de rest van de wereld om de lijdende mens op te beuren met haar inspirerende woorden en met haar troostende omarming. Zowel diegenen die toegewijd haar voorbeeld volgen als incidentele bezoekers laten zich inspireren door haar voorbeeld van dienstbaarheid aan de wereld. Hieruit ontstond Amma’s uitgebreide netwerk van humanitaire projecten waarmee huizen gebouwd worden voor de daklozen, uitkeringen gegeven worden aan de armen en medische zorg geboden wordt aan de zieken. Verspreid over de hele wereld zijn er talloze mensen die bijdragen aan deze liefdevolle onderneming.

“Uiteindelijk,” zegt Amma, “is liefde het enige medicijn dat de wonden van de wereld kan genezen. Alles in dit universum wordt door liefde met elkaar verbonden. Wanneer dit bewustzijn in ons ontwaakt, zal er geen disharmonie meer zijn. Alleen dan zal er blijvende vrede heersen.”

Officiële erkenning

Amma wordt regelmatig uitgenodigd om voor internationale organisaties te spreken over religie, milieu, onderricht en vrede (1993 Chicago, 1995 New York, 2000 en 2015 New York, 2002 Geneva, 2004 Barcelona, 2007 Paris, 2012 Shanghai).

In 2005 hebben de Verenigde Naties aan de Mata Amritanandamayi Math de Speciale Status van Adviesorgaan van de Verenigde Naties toegekend. Dit vanwege haar grote inspanningen en humanitaire activiteiten bij de tsoenamihulp. Het is een erkenning van de omvang en doeltreffendheid van het humanitaire werk.

In 2014 prees Mw. Lise Grande, hoofd van de Verenigde Naties in India, het ‘Vrouwen Ondersteunen’ – project met de volgende woorden: “De Verenigde Naties speuren de hele wereld af op zoek naar de beste en meest innoverende projecten, de projecten die de meeste impact zullen hebben. Voor India kozen we AMMACHI Labs’. Lees meer

In 2014 vergezelde Amma Paus Franciscus in het Vaticaan en zij tekenden met 10 andere leiders van wereldreligies een gezamenlijke verklaring tegen mensenhandel en moderne slavernij.

Erkenning biedt vooral nieuwe mogelijkheden om het lijden van nog meer mensen in de wereld te helpen verlichten.