Embracing The World

Embracing The World is een wereldwijd netwerk van charitatieve organisaties die voortgekomen zijn uit de projecten in India van de ngo Mata Amritanandamayi Math (MAM). Embracing The World heeft als doel het lijden van de armsten in de wereld te verlichten door hen tegemoet te komen in de vijf basisbehoeften: voedsel, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en levensonderhoud – waar en wanneer ook maar mogelijk.

Wij geloven dat het een fundamenteel recht is van ieder mens om deze behoeften vervuld te zien. En dat het ieders verantwoordelijkheid is om ernaar te streven en ervoor te zorgen dat in de toekomst elk mens in zekerheid, waardigheid, veiligheid en vrede kan leven. Amma leert ons dat iedereen (rijk of arm) het vermogen heeft om een verschil te maken in het leven van een ander en dat geen enkel onzelfzuchtig gebaar onbetekenend is. Sterker nog, de onbaatzuchtige handelingen die wij voor elkaar verrichten, vormen de sleutel tot echte vrede – vrede in onszelf, vrede in de gemeenschap en vrede tussen verschillende culturen, landen en religies. Amma’s centra in vele landen dragen bij aan dit humanitaire werk door mensen te inspireren om zonder eigenbelang te bouwen aan een betere wereld.