Dit jaar hebben we samen weer de 9000 kilometer gewandeld die ons symbolisch tot bij Amma in India brengt. Met deze sponsortocht, die in feite een estafette van Liefde was, steunden we tegelijk Amma’s humanitaire projecten.
Meer dan 1700 mensen uit 16 verschillende landen namen deel: België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Israël, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Zweden, Zwitserland.
Samen hebben we meer dan 57.000 kilometer afgelegd en we schonken in totaal meer dan € 73.000,- aan de projecten van Embracing The World.

We hebben gewandeld, gezwommen, gefietst, gelopen, gereden … We hebben bomen geplant, de natuur properder gemaakt, gekuist na de watersnood in Wallonië, eenzame mensen bezocht, kleding en schoenen aan asielzoekers gebracht en wat al niet meer in liefdevolle stilte gedaan …

In België namen ruim 70 personen deel en we legden gezamenlijk bijna 8500 km af! We brachten het prachtige bedrag van ruim € 8000,- samen.

Met elke stap die we gezet hebben, hebben we onze liefde voor Amma en haar missie, omgezet in daden. Door in daden afstanden te overbruggen, zijn afstanden verdwenen. Die liefde heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Die liefde voor Amma en haar missie heeft ons dichter bij haar gebracht.

Onze oprechte dank aan iedereen die een grote of kleine stap heeft bijgedragen aan het succes van deze sponsoractie! Alleen dankzij jullie, alleen samen was dit mogelijk! Alleen samen kun je bruggen bouwen, alleen samen kun je grootse werken realiseren … Daarom zegt Amma soms: “Mijn kinderen zijn mijn kracht.”