Zwerfvuilactie 2018

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op zondag 11 maart 2018 door de lokale milieuwerkgroep “Ons Streven” een zwerfvuilactie georganiseerd in de omgeving van Amma’s centrum in Tielrode.
Amma vindt het belangrijk dat wij ons steentje bijdragen aan het probleem van milieuverontreiniging. Vrienden van Amma willen hier graag bij meehelpen.

Noteer nu al deze datum in je agenda. Meer details hierover volgen later.