Sponsorwandeling 9000 km van Liefde 21 november

20 deelnemers wandelden samen een uitgestippelde route van 10 km.

“Om 10 u verzamelden we aan het standbeeld van de veerman. Het was een heel blij weerzien. Er werden groepsfoto’s getrokken en na een kleine intro door Geert, onze specialist ter zake in verband met natuur en het behoud ervan, startten we aan de wandeling. We gingen langs het veer van Tielrode en volgden de Durme richting Elversele. Nadat we de bootclub van Tielrode waren gepasseerd, kregen we een eerste uitleg van Geert over de slikken en schorren van de Durme en het Sigma-beheerplan dat erin voorziet om de Durme een overstromingsgebied terug te geven. Interessant en met verve gebracht. De rivier krijgt, gelijk het ooit was, terug meer ruimte en zal zo het landschap en de natuur in de omgeving mee bepalen. Hierdoor wordt enerzijds een buffer tegen overstromingen – en dus veiligheid – gecreëerd en daarnaast ontstaat er tegelijk een grotere diversiteit aan dieren en planten.

We vervolgden onze weg over de dijk met links de aan getijden onderhevige Durme en rechts het ‘Klein Broek’ van Tielrode. We leerden dat de term ‘Broek’ staat voor een nat gebied. Ook leerden we de namen en het verenpak kennen van eenden en watervogels die hun rustpauze doorbrachten op het water dat in het broek achter blijft. Interessant! En zo mooi om al die vogels te zien! Sinds de Durme begin dit jaar via sluizen gecontroleerd in het Klein Broek kan stromen, werden er op deze plek al 104 verschillende vogelsoorten gespot.

We vervolgden onze weg tot aan het Groot Broek in Elversele. Daar ontmoetten we een bekende Vlaming (voor sommigen toch): iemand die graag onze kleurrijke groep,  op die toch wat grijze dag, wilde filmen voor de intro bij het weerbericht van VRT van die avond.  We vervolgden onze weg in een miezerige regen, maar het kon ons niet deren. We keuvelden en praatten wat bij, want we hadden elkaar bijna twee jaar niet gezien! We leerden nieuwe mensen kennen en genoten regelmatig van de uitleg van Geert over de geschiedenis van het gebied, de natuur en te verwachten ontwikkelingen.

We gingen helemaal rond het Groot Broek en op de terugweg langs de andere kant van het Klein Broek vertelde Alin dat daar, aan de voet van de Wase Questa, bij archeologische opgravingen resten gevonden waren van de Merovingers (600 jaar na Christus). Hij vertelde hoe zij leefden: op de helling van de questa om overstroming van hun behuizing te voorkomen. Hun begraafplaats was iets lager gelegen: op een uitstulping in het overstromingsgebied van de Durme.

Van daaruit gingen we regelrecht naar het Centrum van Amma omdat daar heerlijke warme chocomelk en broodpudding op ons te wachten stond! We babbelden buiten nog gezellig na en rond 14u namen we afscheid van elkaar. Wat was het heerlijk om na zo’n lange tijd gelijkgezinden terug te zien, midden in de natuur met professionele en vooral boeiende uitleg over het beheer van de Durme en haar omgeving. Het was een voormiddag om ons te blijven herinneren. Het bracht ons niet alleen dichter bij elkaar en bij de natuur, maar ook nog wat dichter bij Amma: we droegen samen 200 extra kilometers bij voor de “9000 km van Liefde” en iedereen deed ook wat geld in het potje voor de projecten van Amma. “