De premier van India zegt dat het Amrita-ziekenhuis in Faridabad
een mix is ​​van moderne geneeskunde en traditionele praktijken

Met 2.600 bedden omvat het Amrita-ziekenhuis, Faridabad acht ‘Centers of Excellence’ en 81 gespecialiseerde afdelingen

Faridabad, Haryana– 24 augustus 2022

De premier van India, Shri Narendra Modi, heeft het Amrita-ziekenhuis in Faridabad ingehuldigd in aanwezigheid van Amma. De inauguratie werd bijgewoond door honderden gouvernementele en niet-gouvernementele hoogwaardigheidsbekleders en door medische professionals en lesgevers uit India en het buitenland. Er waren ook duizenden burgers uit Delhi en Faridabad en omliggende dorpen, samen met Amma’s toegewijden, die van over de hele wereld waren gekomen om deel te nemen aan de historische inhuldiging van het grootste privéziekenhuis van India.

Bij aankomst stak de premier een ceremoniële olielamp aan in aanwezigheid van Amma en kreeg daarna een korte rondleiding door de ultramoderne faciliteiten van het ziekenhuis. Hij werd hierbij begeleid door de medisch algemeen directeur, dr. Prem Nair, en door de medische en administratieve directeuren, Dr. Sanjeev Singh en Swami Nijamritananda Puri. Na afloop van de rondleiding gingen allen naar het podium om de menigte van duizenden mensen en weldoeners toe te spreken.

“Het is in elk opzicht onvergelijkbaar, of het nu gaat om het gebouw en de moderne technologie of over de geest van mededogen en zorgzaamheid. Het is een samensmelting van spiritueel bewustzijn met wat de moderne wereld te bieden heeft. Het ziekenhuis faciliteert effectieve en toegankelijke zorg voor de armen”, zei Shri Narendra Modi terwijl hij de bijeenkomst toesprak.

“Amma is de belichaming van liefde, mededogen, dienstbaarheid en opoffering. Ze is de drager van de spirituele tradities van India. Ik groet haar die ons de nectar van haar zegeningen heeft gegeven in de vorm van het Amrita-ziekenhuis in Faridabad. India is een land waar het genezen van zieken wordt beschouwd als een heilige dienst, waar gezondheid en spiritualiteit met elkaar verbonden zijn. Vroeger werd de medische wetenschap in India als een Veda, of ‘heilige kennis’ beschouwd.”

“De medische wetenschap kreeg de naam Ayurveda. India stond nooit toe dat zijn spirituele en dienstverlenende tradities vergeten werden, zelfs niet tijdens de moeilijke periode van eeuwenlange slavernij. Het is een geluk voor de natie, dat spirituele energie in de vorm van heiligen als Amma, altijd alle uithoeken van het land heeft doordrongen. Het systeem dat toen zorgde voor de uitvoering van onderwijs en geneeskunde door religieuze en sociale instellingen werd ook wel het PPP-model genoemd. Dit betekent Publiek-Private Partnership (Publieke-Private Samenwerking), maar het kan ook gezien worden als ‘Paraspar Prayas’ (wederzijdse inspanning).” “Eén van die inspanningen is het volledig afzweren van de slavernijmentaliteit. Wanneer we die oude mentaliteit opgeven, verandert ook de richting van onze acties. Dit wordt momenteel zichtbaar in het systeem van gezondheidszorg in ons land, omdat er een groeiend vertrouwen is in onze traditionele kennis. Yoga en Ayurveda worden tegenwoordig wereldwijd geaccepteerd.”

In haar toespraak tot de mensen zei Amma: “Ziekte creëert een toestand van wanhoop en ongelukkig zijn. Dus meer dan wie ook zijn het de zieken die onze geduldige en liefdevolle zorg nodig hebben. Ziekenhuizen zijn hun enige toevluchtsoord, onderdak en heilige plaats. Wat de patiënt betreft, is de dokter Gods zichtbare vorm, omdat hij degene is die de patiënt enige verlichting kan bieden als hij of zij pijn heeft. “Daarom moet al wie in het ziekenhuis diensten verleent – of het nu artsen, verpleegkundigen of andere werknemers zijn – altijd een oprechte glimlach op hun lippen hebben. Het moeten mensen zijn die aangename woorden spreken. Hun ogen, woorden en aanraking moeten zachtaardig en vriendelijk zijn. Ze moeten goed kunnen luisteren en ze moeten in staat zijn om rekening te houden met de mentale staat van patiënten terwijl ze met hen werken.”

Als hoofd van de Amrita Vishwa Vidyapeetham universiteit moedigde Amma ook interdisciplinair onderzoek aan tussen de verschillende scholen en campussen van de vooraanstaande particuliere universiteit, waarvan het Faridabad-ziekenhuis de 8e campus zal worden. “Aan onze universiteit Amrita Vishwa Vidyapeetham zijn er veel studierichtingen zoals engineering, informatica, biotechnologie, nanotechnologie en geneeskunde. Al deze disciplines beschikken over uitstekende onderzoeksfaciliteiten. Als ze allemaal samenkomen en onderzoek doen in een multidisciplinaire stijl, is er niets dat we niet kunnen bereiken”, aldus Amma.

Amma besloot door tegen de duizenden aanwezigen te zeggen: ‘Verspil nooit een kans om te dienen. De hele wereld kijkt op naar degenen die het hart hebben om onbaatzuchtig diensten te verlenen. We mogen Moeder Aarde niet met littekens achterlaten. Integendeel, we moeten Moeder Aarde achterlaten met bloemen in haar haar.”

De geachte Chief Minister van Haryana, Shri Manohar Lal zei: “Ik ben vol dankbaarheid jegens Amma voor het kiezen van Faridabad voor de oprichting van het allereerste Amrita-ziekenhuis in Noord-India en dank haar namens alle mensen van deze staat. Ik heb in 2016 de eerstesteenlegging van het ziekenhuis bijgewoond. Het toen geplante zaadje is nu uitgegroeid tot een enorme boom en is uitgegroeid tot een van de grootste ziekenhuizen van het land. “Het Amrita-ziekenhuis zal enorm nuttig zijn voor het geval het land ooit opnieuw met een enorme gezondheidsuitdaging wordt geconfronteerd. Met deze opmerkelijke zorginstelling heeft Amma echt aan ons allemaal haar zegen voor een goede gezondheid gegeven.”

Met 2.600 bedden, waarvan 534 bedden voor intensieve zorgen, zal het Amrita-ziekenhuis in Faridabad het grootste privéziekenhuis van het land zijn. Het zal worden uitgerust met 81 gespecialiseerde afdelingen (het hoogste aantal in India), samen met 64 ultramoderne operatiekamers en 10 bunkers voor oncologische precisiegeneeskunde, de eerste in India. Bovendien komt er een volledig residentieel MBBS-programma met 150 zitplaatsen, een College voor Verpleging en een College voor Gerelateerde Gezondheids Wetenschappen. Het ziekenhuis herbergt het grootste, volledig geautomatiseerde Smart Lab van het land voor de verwerking van bloed- en andere vitale monsters.

De ziekenhuiscampus zelf, die 65 hectare beslaat, is het grootste milieuvriendelijke bouwproject in de gezondheidszorg in India, met een minimale ecologische voetafdruk en geen afvalwaterlozing. Het zal uiteindelijk op zonne-energie werken. De totale bebouwde oppervlakte is ongeveer 700.000 m², waarvan bijna 335.000 m² bestaat uit ziekenhuisgebouwen.

Het Amrita Hospital in Faridabad beschikt over geavanceerde technologie in meerdere gespecialiseerde en supergespecialiseerde centra, waaronder een hartinstituut, een instituut voor zeer nauwkeurige kankerdiagnose en -therapie, orgaantransplantatie, een geavanceerd centrum voor neurowetenschappen en epilepsie, een hoog gespecialiseerd centrum voor nefrologie en urologie, een instituut voor diabetes en metabolisme, een centrum voor lever- en galaandoeningen, een instituut voor minimaal invasieve en robotchirurgie, een centrum voor bot- en gewrichtsziekten, een geavanceerd centrum voor longziekten, een instituut voor fysische geneeskunde en revalidatie, een centrum voor spinale aandoeningen, een geavanceerd laboratorium voor moleculaire diagnostiek en een geavanceerd centrum voor onder meer medische beeldvorming en interventionele radiologie.

Het ziekenhuis legt ook een sterke focus op gezondheidszorg voor moeders en kinderen. Dit omvat een zeer gespecialiseerd multidisciplinair kinderziekenhuis met maternale, reproductieve en foetale geneeskunde en alle pediatrische subspecialiteiten, waaronder pediatrische cardiologie, hartchirurgie en -transplantatie, reumatologie, endocrinologie, pulmonologie, neurowetenschappen, pediatrische genetica, gastro-enterologie, pediatrische orthopedie en pediatrische en foetale chirurgie. Dit is een functie die de meeste ziekenhuizen in India missen, aangezien veel particuliere ziekenhuizen de zorg voor moeders als financieel onhaalbaar beschouwen.

De Amrita-campus is uniek omdat het een sterk geavanceerde afdeling voor wetenschappelijk onderzoek bouwt van 28.000 m² groot. Deze afdeling zal een Good Manufacturing Practices (GMP) Lab omvatten dat zich zal concentreren op bio-informatica, genomica en proteomics en op geïntegreerd onderzoek. Momenteel vinden de op technologie gebaseerde simulatietrainingen meestal plaats in het Westen. De Amrita-campus huisvest een simulatie-, leer- en ontwikkelingscentrum van 14.000 m² dat zich zal richten op high- en low-fidelity kadaver-, microvasculaire en chirurgische simulatietraining met robotica en haptische middelen. Alle belangrijke specialismen zijn hierbij betrokken.

Het ziekenhuis wordt binnenkort ook een academisch ziekenhuis en daarmee de achtste campus van de Amrita Vishwa Vidyapeetham universiteit, dat dit jaar door het NIRF werd gerangschikt als de vijfde beste universiteit in India (NAAC-accreditatie van A++). Met zijn Medisch College, gevestigd in Amrita Hospital (Kochi, Kerala) wordt het gerangschikt als de achtste beste medische universiteit in India. Als academisch ziekenhuis zal Amrita een sterke focus leggen op onderzoek, gericht op het ontwikkelen van innovatieve zorgoplossingen en betere behandelmethoden om het Indiase zorglandschap te helpen verbeteren.

Het Amrita Hospital te Faridabad zal niet alleen ten dienste staan aan de mensen van Faridabad en de staat Haryana, maar ook aan de hele bevolking van Delhi en omgeving, alsook van de aangrenzende staten Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab en Rajasthan, evenals andere staten in Noord en Noord -Oost-Indië. Het zal naar verwachting de zorgkosten in de hele regio aanzienlijk verlagen, omdat het volledig als non-profit onderneming opereert. Naar het model van het Amrita Hospital in Kochi, heeft het Faridabad-ziekenhuis voorzieningen om in noodgevallen gratis of goedkope behandeling te bieden aan financieel noodlijdende patiënten.