Herinnering

Afgelopen week was het exact een jaar geleden dat we Amma in Houten (Nederland) ontmoetten. Het programma in Chalons (Frankrijk) volgde wat later. We hopen dat jullie je warme herinneringen daaraan koesteren.
Omdat dit de periode is dat Amma sinds vele jaren in Europa rond reisde, lanceerden we twee weken geleden de actie 9000kmvanliefde. Het is een uitdrukking van ons grote verlangen om haar te zien en te ontmoetten. Maar het is ook een uitdrukking van dankbaarheid voor de vele mooie werken die ze realiseert en waar wij – dankzij haar – aan kunnen meehelpen. Vorig weekend lanceerden we ook het franstalige deel van deze actie.
We zijn blij met de gulle respons die we deze twee weken al kregen en hopen dat jullie de actie enthousiast blijven volgen, steunen en verspreiden via sociale media (#9000kmvanliefde #9000kmoflove). Deel ook jullie wandelfoto’s via  9000kmvanliefde@vriendenvanamma.be, dat houdt de webpagina levendig, alsook het instagramaccount (@9000kmvanliefde).

Brief

In ons enthousiasme om deze actie van start te kunnen laten gaan op het moment dat Amma normaal gezien haar eerste programma in Europa zou geven, vergaten we jullie een belangrijke boodschap mee te geven van Swami Ramakrishna en Amma Europe, de belangrijkste organisatoren van Amma’s Europatour. Hoewel de boodschap jullie al duidelijk is, willen we u deze brief toch niet onthouden.

“Beste zussen en broers, Om Namah Sivaya.

Ik hoop dat jullie allemaal gezondheid en wel zijn. 2020 is een zeer uitdagend jaar vanwege de wereldwijde pandemie van het Coronavirus, dat niet alleen alle landen van de wereld heeft getroffen, maar ook de diverse sferen van het menselijk leven.
We weten dat Amma’s bezoek aan uw land elk jaar een gebeurtenis is waar u met zoveel enthousiasme naar uitkijkt. Aangezien de pandemie niet is afgenomen en het aantal besmettingen nog steeds toeneemt, moeten we u helaas meedelen dat Amma’s Europa Tour 2020 niet zal plaatsvinden. Vanwege de belemmeringen voor internationaal reizen, voor het samenkomen van mensen en andere strikte maatregelen, kan dit najaar de tour op geen enkele manier doorgaan.
Amma heeft herhaaldelijk gezegd hoezeer ze het mist om fysiek bij haar toegewijden en weldoeners te zijn, zelfs terwijl ze jullie allemaal continu in haar hart ziet. Ik hoop dat jullie geïnspireerd blijven door na te denken over Amma’s woorden en door je spirituele oefeningen, en dat je in staat zult zijn om innerlijk met Amma in contact te komen. Laten we bidden dat alles spoedig weer normaal wordt en dat Amma, net als de voorgaande jaren, uw prachtige land weer kan bezoeken.

Swami Ramakrishna en Amma Europe”

Uit Amma’s hart

Aansluitend bij zijn laatste woorden willen we de video’s ‘From Amma’s heart’ onder jullie aandacht brengen. Het zijn korte filmpjes die Amma’s wijze woorden bevatten, velen onder jullie zagen ze wellicht al in het Engels.
Een 30-tal episodes zijn nu ondertiteld met Nederlandse tekst. Je vindt ze op onze webpagina ‘Live Satsangs’ , in de rechtse kolom: ‘Uit Amma’s hart’.
Op haar geheel eigen manier zaait Amma met haar krachtige beeldspraak zaadjes van diepe wijsheden in ons hart. Wij hopen dat dit u veel inspiratie brengt en dat u, in deze moeilijke tijd, moed kunt putten uit Amma’s woorden.

Blijf zorgen voor uzelf en voor uw naasten,