Beste Vrienden,

De sponsoractie 9000 kilometer van Liefde is een actie waarin vele Europese landen en Israël de krachten gebundeld hebben. Sommige landen hebben hun actie al afgerond, anderen gaan nog verder tot aan het nieuwe jaar. Ook wij houden nog even vol!

Wie de tellers op onze website gevolgd heeft, weet dat we in België al een schitterend resultaat bijeen gestapt en geschonken hebben. We danken jullie allemaal al voor de inspanningen en bijdragen die ons dichter bij Amma brengen nu zij Europa niet kan bezoeken. Wat de bijdragen betreft hebben we ons doel bijna bereikt. Qua kilometers hebben we nog een stukje te gaan. Maar uw bijdragen getuigen van zo’n warm medeleven, dat we herinnerd worden aan wat Amma over afstand zegt: ”Waar liefde is, is er geen afstand”. Dus de enige juiste conclusie is dat we er bijna zijn!

Misschien volgde u niet de website maar de sociale media? Dan heeft u beelden gezien van individuen en groepen die wandelden voor het goede doel:

  • in ‘good spirits’ of in gebed verzonken. Lees meer.
  • van een duo dat meermaals afstanden aflegde om noodlijdenden na de watersnood in Wallonië te helpen. Lees meer.
  • van een gezin dat kleding, schoenen en valiezen bracht aan asielzoekers. Lees meer.
  • van wandelaars die elkaar in Amma’s geest ontmoetten. Lees meer.
  • en van wandelaars die vooral de kleintjes meenamen. Lees meer.

Kortom: er zijn zoveel mogelijkheden en motivaties als er mensen zijn.

De kerst-en eindejaarsperiode kan een goede gelegenheid zijn om de benen te strekken, mensen in moeilijkheden te bezoeken of uit te nodigen, mede-wandelaars te ontmoeten, de stilte op te zoeken of een glimlach te gaan brengen aan een eenzame persoon. Dit is ook een periode waarin er veel geschenken gegeven en ontvangen worden. Soms weten mensen niet wat ze de kerstman zullen vragen, of waar ze hun naasten nog blij mee kunnen maken. Er zijn nog veel mensen die dat probleem niet hebben, omdat ze eenvoudigweg niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Door middel van de projecten die Amma in het leven geroepen heeft onder de koepel van Embracing The World, zorgt zij voor deze mensen. Niet alleen tijdens de kerstperiode, maar permanent en structureel. Met onze daden en bijdragen omhelzen ook wij die wereld van noodlijdenden. Ook een bijdrage aan één van Amma’s projecten kan een gepast geschenk zijn om te geven of te krijgen. Er is een immens grote keuze: Embracing The World (engels), Amrita World (engels).

Om die reden lopen, wandelen, fietsen, rijden, zwemmen  … en gaan we nog door tot 1 januari 2022. Helpt u ons om het vooropgestelde doel van € 9000,- te bereiken?
Misschien wou je nog wat kilometers stappen of nog wat euro’s schenken … dan is dit het moment om je aan te sluiten …
Als je geen tijd of geen middelen hebt, kunnen we onze krachten bundelen en met elkaar tot een match komen: “Ik stap, u sponsort mij?”. Of vice versa: “Wie wil kilometers maken bij de bijdrage die ik kan geven?”. Je kunt elkaar vinden via sociale media (Facebook: 9000kmvanliefde/d’amour-BE of Instagram: #9000kmvanliefde). Zo nodig kunt u ook mailen aan: vriendenvanamma@telenet.be. Wij vinden vast wel een match zodat ook u, op uw manier, kunt meedoen!

Veel dank voor al jullie steun!

9000km van Liefde, sponsorwandeling