Tijdens het programma in Chalons, mocht ik seva doen bij de infostand van het centrum van België. Voor het programma van start ging, zaten we even samen zodat we goed wisten wat onze sevataak was. Er werd onder andere voorgesteld om onszelf – op momenten dat het rustig was, te informeren over één project van Amma bij één van de stands in de zaal.

Toen er een rustig moment was aangebroken, ging ik een kijkje nemen. Ik vroeg me af waarom we dit mochten doen tijdens onze seva. Er lagen enorm veel boeken over de vele projecten van Amma. Na wat te hebben rondgekeken, koos ik voor een boek met de titel “ Live in labs”. Dit betekent “Leven in laboratoria”. In eerste instantie sprak vooral de cover van het boek mij aan. De groene bomen maakten een opening voor de titel en gaven me op de een of andere manier rust. Toen ik beter keek, zag ik ook de ondertitel: “Expierence is the final evidence for knowing.”  “ Ervaring is het uiteindelijke bewijs van kennis.” Ik werd nieuwsgierig, want ik heb zelf steeds het gevoel dat ik dingen moet ondervinden voor ik ze kan leren. Daarom was ik al verkocht bij het zien van deze titel.


De inhoud was verrassend interessant. Ik begon bij de eerste zinnen van het boekje, maar al gauw gingen mijn ogen naar de boodschap van de leider van het project, Amma:

“Wanneer we proberen lief te hebben of te dienen zonder begrip te hebben voor degenen die we dienen, eindigen we vaak met schade aan te richten aan de samenleving of aan ons zelf. Om een dienstverlening goed te laten verlopen, moet het hand in hand gaan met onderscheidingsvermogen. Dit is de essentie van duurzame ontwikkeling. 
Alle universiteiten zouden hun studenten tijdens hun opleiding naar verarmde afgelegen dorpen of naar sloppenwijken in de stad moeten sturen, gedurende ten minste één of twee maanden . Ze zouden daar rechtstreeks kunnen zien welke situaties en problemen arme mensen moeten ondergaan. Ze kunnen dan oplossingen ontwikkelen en artikelen schrijven over alles wat ze bestuderen. Dit zou ons helpen, om de noodlijdenden op de meest effectieve manier verder te helpen. En het zou ook mededogen opwekken bij de jeugd van tegenwoordig.”

Dit zegt precies wat Amma in praktijk brengt met onder andere het project “Live in labs”. “Live in labs” is een leerprogramma van de universiteit Amrita Vishwa Vidyapeetham. Hierbij komen studenten van verschillende disciplines uit de schoolbanken en leven twee weken tot zes maanden in een landelijke gemeenschap in India. Ze werken er rond een hedendaags probleem met betrekking tot de doelen voor duurzame ontwikkeling (sustainable development goals). Dit kan bijvoorbeeld gaan over gezondheid, kwalitatief onderwijs, zuiver water en sanitair, gendergelijkheid etc. De studenten leven met de dorpelingen en ervaren zo van dichtbij hun problemen.  Ze onderzoeken, luisteren en vragen feedback aan de dorpelingen.

Vervolgens trekken ze zich terug, verwerken hun onderzoeksgegevens en proberen effectieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen. Doordat ze in dezelfde omstandigheden hebben geleefd als de dorpelingen en dus het probleem zelf ondervonden hebben, kunnen ze veel gerichter zoeken. Ze testen mogelijke oplossingen en als deze goed bevonden zijn, passen ze die samen met de dorpelingen toe op het probleem in het dorp zelf. Door het rechtstreeks aan de dorpelingen uit te leggen en het hele proces samen met hen te doen, wordt het probleem direct aangepakt. En kunnen de dorpelingen deze oplossing ook zelf blijven toepassen als de studenten vertrokken zijn. Dit bevordert de continuïteit. De studenten gebruiken de resultaten voor hun onderzoek. Zowel de dorpelingen als de studenten ervaren het project als een leerrijke ervaring.

Een voorbeeld van zo’n project op het gebied van gezondheid is het “Scalable Rural Health Model: Outpatient Remote Monitoring System”.  Dit is een gezondheidsmodel dat toepasbaar is op het platteland en gemakkelijk uitgebreid kan worden als het aantal gebruikers toeneemt. Het is een draagbaar en draadloos apparaat voor de evaluatie van vitale gezondheidsparameters van mensen die in afgelegen gebieden wonen. Er komen weinig dokters in die afgelegen gebieden in India. Hierdoor zijn patiënten gedwongen om naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of gezondheidscentrum te gaan. Omdat die zo geïsoleerd liggen, zijn de meeste centra onderbemand. De plaatselijke bevolking leeft in armoede. Daarom zullen zij niet snel een werkdag opgeven om naar het ziekenhuis ze gaan.
Bovendien kunnen de dokters door de hoge patiëntendruk, hen niet altijd direct een consultatie geven. Dit zijn de bevindingen van de studenten die bij de lokale bevolking verbleven. Naar aanleiding hiervan ontwikkelden de studenten een onderzoekssysteem waardoor de artsen van op afstand de meest risicovolle patiënten eruit kunnen halen en direct adviezen kunnen geven of noodinterventies kunnen voorstellen. Hierdoor neemt de toegankelijkheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid van kwaliteitsvolle gezondheidszorg toe.

Amma heeft zelf een prototype uitgetest van een draagbaar toestel dat de vitale parameters controleert.  In het boekje stond ook een foto van studenten die het systeem aan Amma laten zien. Op de foto is te zien hoe Amma het nieuwe draagbare en draadloze apparaat uittest. Hoe mooi om te zien dat Amma zichzelf als testpersoon aanbiedt!

Er zijn nog vele “live in labs” projecten die enorm inspirerend zijn en waarbij ik versteld stond van de intelligente en praktische oplossingen die ontwikkeld worden op maat van de dorpelingen en hun levensomstandigheden.

Maar waar ik het meest versteld van sta is dat dit enkele project “Live in labs” al meer dan 150 subprojecten heeft! Dit is slechts één boekje dat op de tafel lag met info over de projecten van Amma. Het is een project dat zoveel effect heeft op de wereld … Hoe zit het dan met al die andere projecten die op die tafel lagen? Wat heeft Amma allemaal al verwezenlijkt in de wereld? Hoe doet ze dit toch?

Ik keek nog een keer naar Amma … en zag hoeveel ze op het podium tegelijkertijd aan het doen was, hoe ze de empathie in praktijk is, hoe ze de “Live in labs” is…

Wat was ik blij dat ik me ben gaan informeren, ik leerde Amma nog beter kennen …

Video over ‘Live in Labs’ in het engels

Bekijk hier de genoemde brochure