Het is alweer lang geleden dat we elkaar troffen! Het was tijdens de sponsorwandeling onder leiding van Geert. We genoten allemaal van het samen- en buiten zijn!
Het centrum is in volle verwachting van de verwezenlijking van de plannen die de luchtkwaliteit in het centrum zullen verbeteren én om daarna weer snel open te kunnen gaan.
In de tijd die we tot dan nog moeten overbruggen, dient zich de gelegenheid aan om samen in de buitenlucht nog eens de handen uit de mouwen steken, ter wille van Moeder Aarde.We gaan weer
Zwerfvuil rapen!
zondag 13 maart
(14u00-17u00)

Na de hoge getijden van deze winter en de recente stormen is er opnieuw heel wat afval aangespoeld op de oevers van de Schelde en de Durme, in de directe omgeving van Amma’s centrum. We gaan dat zwerfvuil langs de Durme en Schelde opruimen. Beide rivieren en hun schorren en slikken zijn Europees beschermd. Ze maken deel uit van een waardevol natuurgebied en zijn ook internationaal van belang. Talrijke trekvogels komen hier overwinteren en het is voor vele water- en zangvogels een belangrijk broedgebied.

Amma benadrukt de noodzaak om de aarde en de natuur met respect te behandelen. Deze schoonmaakactie kan zowel onszelf als anderen stimuleren bewuster om te gaan met afval. Misschien kunnen we ons afval nog beter sorteren, of zelfs voorkomen? We kunnen in onze straat of buurt spontaan het achtergelaten vuil oprapen. En ons enthousiasme kan voorbijgangers inspireren om hetzelfde te doen of om bij een volgende opruimactie mee te helpen.

Deze zondag sluiten we ons weer aan bij de lokale milieuwerkgroep ‘Ons Streven’ die deze jaarlijkse opruimactie organiseert. We verzamelen om 14 uur aan het standbeeld van ‘den Toeter’, het standbeeld aan het einde van de Sint-Jozefstraat in Tielrode. De gemeente Temse geeft logistieke ondersteuning aan deze actie en stelt vuilnisrapers, handschoenen, vuilniszakken etc… ter beschikking. Neem zeker je laarzen of waterdichte schoenen mee en trek kledij aan die vuil mag worden.
We sluiten de namiddag af met een drankje in het Gildenhuis aangeboden door Ons Streven.

De deelname van Vrienden van Amma was steeds een groot succes !
Je bent van harte welkom … tot ziens zondag 13 maart!