Noodhulp Nepal

Een scherpe schok vergezeld van een gebrul van binnen uit de aarde
28 april 2015

We zijn in Nepal om de situatie hier te evalueren. Torens zijn naar beneden gekomen, er is nauwelijks stroom of water en de mensen verblijven buiten in open ruimtes. Ze zijn bang om terug te keren naar hun beschadigde huizen. Elke open plek is bezaaid met tenten en zeildoeken. Daar zitten duizenden mensen, velen slapen, sommigen eten hetgeen ze hebben kunnen bekomen. Velen zijn van buiten Nepal, ze wachten tot ze terug naar huis kunnen. De schaarsheid van brandstof en vervoersmiddelen heeft de prijzen opgedreven. Wat hen eerst € 7,- gekost zou hebben, zou hen nu € 35,- of veel meer kosten. Dus wachten ze.

Van vele dorpelingen uit het binnenland is nog geen nieuws. Het ergste wordt gevreesd.

We hopen vooral dat we in staat zullen zijn om het lijden iets te verlichten. Terwijl we hier nu bij kaarslicht deze tekst zitten te typen, voelen we een heftige schok en komt er een zacht gebrul uit het binnenste van de aarde. Weer een naschok. We gaan naar buiten en bidden dat dit niet een aankondiging is van nog meer problemen voor de mensen in dit land. We bidden dat we hier kunnen helpen en dat we op z’n minst van enkele mensen de tranen kunnen drogen. Met Amma’s zegen zal dat lukken.

Amma heeft beslist dat er 50 ton tarwe, 2000 sets warme kleding en medicijnen naar Kathmandu‬ gestuurd moet worden om de overlevenden van de vernietigende aardbeving daar onmiddelijk hulp te kunnen bieden. De meeste overlevenden durven niet te slapen in de gebouwen die nog overeind staan.
Amma heeft een van haar senior monniken naar Nepal gestuurd om de situatie ter plaatse te onderzoeken en te zien of de hulpverlening in de komende dagen nog op andere manieren ondersteund kan worden. Ook de ambulances en een team van dokters en paramedici van onze Amrita Hospitals telemedicine unit, bereiden zich voor om van Kochi naar Nepal te reizen.

– Nijamrita

 een telemedicine unit

een vluchtelingenkamp

Een groep mensen afkomstig uit Bihar,
een deelstaat van India die in het noorden grenst aan Nepal.

Dit zijn de resten van Dharhara, een hele grote toren waar men opklom om Katmandu te kunnen zien … nu het graf voor 78 of meer mensen …

Een Sri Ram temple

Omdat het zaterdag was, waren er geen kinderen in deze school.

Bid voor Nepal
28 april 2015

De herstellingswerken die na de overstromingen van 2013 in Uttarakhand uitgevoerd zijn door Amma’s teams van ‘Embracing the World’ en andere NGO’s, zouden zonder de hulp van Nepalese arbeiders nog niet klaar geweest zijn. Met veel waardigheid hebben zij hun schouders gezet onder het gewicht van alle bouwmaterialen die over de meest steile paden naar al onze bouwwerfjes gebracht moesten worden.

 

Aan de oever van de rivier verpulveren Nepalese vrouwen de hele dag stenen. Zo maken zij het steengruis dat nodig is om beton te gieten.

Gedurende maanden leven zij om beurten in een kamp aan de rivier. Ze werken om te voorzien in het levensonderhoud van hun families in Nepal.

Bid alstublieft voor deze prachtige en zachte mensen. Want zij keren nu terug naar huis om te zien wie nog leeft, wie is overleden en wie van hun familie of dorp gewond is geraakt. Bid dat zij op hun pad van onbekenden dezelfde hulp en ondersteuning zullen ontvangen als waarmee zij zovelen geholpen hebben.

– Scotti