Tsoenami: 26 december 2004

De tsoenami sloeg hard en onverwacht toe, ook in Kerala waar Amma’s ashram gevestigd is. Vele mensen uit de omliggende dorpen kwamen om.


giving food

Vijftien minuten na de tsoenamiramp begon men in Amma’s universiteitsgebouwen voedsel te bereiden voor de geëvacueerde mensen en werden er meteen veertig vrachtwagens met ongekookte rijst en voedselvoorraden naar alle delen van Kerala gestuurd. In totaal serveerde de ashram meer dan 7,5 miljoen maaltijden in heel Tamil Nadu en Kerala.

Het Amrita Tsoenami Hulp- & Rehabilitatieproject werd opgericht. Het is een indrukwekkende onderneming ten bedrage van duizend miljoen roepies (18 miljoen Euro) die een grote verscheidenheid aan hulpprojecten in India en Sri Lanka omvat.
Het hulpfonds bestemd voor Sri Lanka alleen al bedraagt dertig miljoen roepies – maar in werkelijkheid is de totale waarde van het project bijna tweeduizend miljoen roepies – aangezien veel werk uitgevoerd wordt door vrijwilligers. In juli 2005 werd de Mata Amritanandamayi Math door de Verenigde Naties officieel erkend als een NGO.

Om de huizen te vervangen die door de tsoenami werden vernietigd, bouwt de ashram momenteel 6.200 huizen in India en Sri Lanka. (300 huizen in Sri Lanka worden gebouwd door ‘Healthcare Charities Inc.’, een vereniging zonder winstbejag van Amma’s volgelingen in de Verenigde Staten).
In India worden er huizen gebouwd in diverse regio’s van Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry, alsook de Andaman & Nicobar Eilanden.

Op 27 september 2005 had de ashram 1200 huizen voltooid.
De ashram was de eerste NGO in India die tsoenamihuizen voltooide volgens regeringsrichtlijnen. De ashram overhandigde de eerste reeks van achttien huizen (Edavanakkad, Ernakulam regio, Kerala) op 13 april 2005.


nieuw huis

Op veel plaatsen bouwt de ashram niet enkel huizen maar ook wegen, waterputten, scholen, buurthuizen en gezondheidscentra.
Om de tsoenamislachtoffers te ondersteunen door het aanbieden van nieuwe werkgelegenheid heeft de ashram gratis beroepsonderwijs voorzien voor 2.500 jonge mensen uit Kerala en Tamil Nadu. In overeenstemming met hun capaciteiten worden ze opgeleid tot leraars, verpleegsters, paramedische assistenten, veiligheidsagenten, chauffeurs, metselaars, timmerlui en mecaniciens. Tijdens de opleiding ontvangen de studenten een maandelijkse uitkering van vijfhonderd roepies, alsook gratis voedsel, kleding en onderdak. Na de opleidingsperiode zijn ze verzekerd van een baan.


naaisters

De ashram gaf ook gratis naailessen en –machines aan driehonderd vrouwelijke tsoenamislachtoffers uit de dorpen (Alappad Panchayat, Kollam regio, Kerala). De afgestudeerden verdienen nu ongeveer tweeduizend roepies per maand met het naaien van kleding. De lessen worden ook gegeven in Nagapattinam.

Er werd van start gegaan met een programma ‘Matru Gramam’ (Moeders Dorp) waarbij de ashram assistentie verleent aan dorpelingen uit Allapad Panchayat bij het oprichten van zelfhulpgroepen op het vlak van kleermakerswerk, het vervaardigen van sandalen, zeepproductie enz. Het idee is om kleine dorpen te helpen zelfstandig te worden en nieuwe mogelijkheden te creëren tot het verwerven van een inkomen. Het programma zal spoedig uitgebreid worden tot één dorp in elk van Kerala’s veertien regio’s.
In Tamil Nadu heeft de ashram in totaal 550 vissersboten, inclusief motor, zwengel en propeller hersteld en weggegeven. Er werden ook 550 nieuwe bootmotoren en visnetten geschonken.

vissersboot

Direct na de tsoenamiramp stuurde Amma medische voorzieningen (vanuit het AIMS ziekenhuis van de ashram in Kochi) naar de zwaarst getroffen gebieden in de Kollam regio: zes ambulances voorzien van ventilators en medische teams onder leiding van tien dokters, met inbegrip van anesthesisten en cardiologen, en bemand met verpleegsters en paramedici. Ze bezochten de gebieden die getroffen werden door de tsoenami gedurende vier maanden, waarbij ze aanvankelijk om de twee uren langsgingen in elk kamp.In mei, na maandenlange begeleiding van honderden tsoenamislachtoffers in Alappad Panchayat, stelden AIMS dokters bij 160 mensen de diagnose ‘post-traumatic stress disorder’ (PTSD, posttraumatische ziekte); hun behandeling wordt voortgezet totdat zij hersteld zijn.


Amma leert kinderen zwemmen

Sinds de ramp heeft ook een team van kinderpsychiaters en –psychologen actief ten dienste gestaan van kinderen uit de getroffen gebieden.
Ervaren deskundigen hebben muziektherapie gebruikt om kinderen en volwassenen te helpen herstellen van hun trauma.
De kinderen kregen ook lessen in harmonium, tabla, zingen, dansen, sport, yoga, Engels als spreektaal, Sanskriet en zwemmen.

Amma bezocht de hulpkampen in Kerala, Tamil Nadu, Pondicherry en Sri Lanka, troostte de slachtoffers en hield gebedsdiensten voor de gemoedsrust van de levenden en de zielerust van de overledenen.

Tienduizenden vrijwilligers – waaronder ashrambewoners, studenten en personeel van de Amrita-instellingen en volgelingen uit India en het buitenland – hebben onzelfzuchtig bijgedragen aan de diverse hulpacties die opgezet werden na de tsoenamiramp.
Een aantal van de manieren waarop vrijwilligers meegeholpen hebben is door het opgraven van lijken, het treffen van regelingen voor de massabegrafenis van overledenen in Alappad Panchayat, het schoonmaken van kampen geleid door de ashram en de regering, voedseldistributie, het uitdelen van kleren, het bouwen van opvangplaatsen en nieuwe huizen.

Om lokah samastah sukhino bhavantu
Mogen alle levende wezens gelukkig zijn