Enkele jaren geleden deden we een inzameling voor het opvangcentrum van Fedasil in Broechem. Jullie namen toen allen enthousiast de gevraagde spulletjes mee naar de satsang in het centrum en wij zorgden voor de bezorging bij het opvangcentrum. Zo kregen we toen samen een zeer mooie gift bij elkaar waar ze zeer dankbaar voor waren. Onlangs namen we opnieuw contact op met het opvangcentrum om te vragen of er nog ergens nood aan was. Ze waren heel blij met onze vraag en bezorgden ons het volgende overzicht:
  • sporttassen
  • rugzakken
  • reistassen/reiskoffers
  • tienerkledij jongens
  • tienerkledij meisjes
  • kledij en schoenen voor volwassenen: bij voorkeur kleine maatjes

Bovendien konden we ook een rondleiding krijgen om hun werking beter te leren kennen. Hier leerden we dat er een capaciteit is voor 440 asielzoekers, momenteel zitten ze bijna aan hun limiet. Het gaat om alleenstaande mannen, gezinnen met (jonge) kinderen en niet-begeleide minderjarige jongens. Ze wachten er op hun interview om in aanmerking te kunnen komen voor asiel in België en vervolgens is het opnieuw wachten op het resultaat. Doordat de procedures momenteel vertraging oplopen, verblijven ze gemiddeld 1,5 jaar in het opvangcentrum.  Het centrum draait al vele jaren en is erg goed georganiseerd. Er wordt een mooie mix gezocht tussen respect voor ieders afkomst en gewoonten enerzijds en het kennismaken met de manier waarop de dingen in België werken anderzijds. Er wordt gezocht naar zinvolle dagbesteding, werk buiten het opvangcentrum, connectie met de buurt, … Er wordt ook heel erg ingezet op vrijwilligers om datgene ‘extra’ te kunnen bieden wat met hun middelen niet mogelijk is: huiswerkbegeleiding voor de kinderen, handwerken voor de mama’s, leuke activiteiten organiseren…

Foto afkomstig van www.fedasil.be

We stapten er met een warm gevoel naar buiten, maar ook wel met het besef hoe voor deze mensen, na een moeilijk verleden ook nog een lange periode van onzekerheid te wachten staat. Hoe zij allemaal dromen van een leven van vrede, voldoening, veiligheid, vrijheid. Net als wij allemaal, net zoals Amma de wereld droomt.
Hoewel er nog geen activiteiten in het centrum gepland zijn, is iedereen welkom om een (coronaproof) bezoekje te brengen. Bekijk gerust bovenstaand lijstje en neem je spulletjes mee. Dit kan enkel op afspraak bij voorkeur in het weekend, en enkel na bevestiging te hebben ontvangen. Het kan een mooie gelegenheid zijn om Amma’s centrum nog eens te bezoeken. De inzameling loopt tot 31 december.
We kijken ernaar uit om jullie bijdragen in ontvangst te nemen en elkaar daarbij persoonlijk te ontmoeten,