Berichten

Enige tijd geleden lieten we jullie weten dat Amma gevraagd is de C20 te leiden, in het kader van de G20 die dit jaar in India zal plaatsvinden onder leiding van president Modi.
De G20 is een Groep van 19 landen plus de Europese Unie (en enkele uitgenodigde landen) die een belangrijk forum vormt voor internationale samenwerking.
C20 staat voor Civil20 en adviseert de G20 over burgerlijke en maatschappelijke belangen. Het is een platform waarin sociaal-maatschappelijke, niet-gouvernementele en ‘not-for-profit’-organisaties vertegenwoordigd zijn. Via dit platform worden de bezorgdheden van gewone mensen onder de aandacht gebracht.

De president van India beoogt de G20 dichter bij de mensen te brengen onder het motto “één aarde – één familie – één toekomst”. Dit is de vertaling van de Sanskriet term ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ die verwijst naar eenheid in diversiteit. Door letterlijk iedereen die bij haar komt te omarmen als één familie èn door haar brede spectrum van charitatieve projecten, is Amma HET toonbeeld van eenheid. Daarom is zij gevraagd deze C20 te leiden. Haar visie is dat we de economische en wetenschappelijke ontwikkeling in balans moeten brengen met onze afhankelijkheid van de natuur.

 

Amma wil middels een wetenschappelijke studie zoveel mogelijk informatie verzamelen over hetgeen de mensen écht bezig houdt.  Daartoe wordt er op dit moment in 35 landen een enquête gehouden over hoe jij je dagelijks leven ervaart. Deze digitale vragenlijst kan door iedereen ingevuld en verder gedeeld worden. We hopen op duizenden deelnemers!
De naam van deze meerkeuzevragenlijst is:

C20 – Hoe gelukkig ben jij?
C20 – How is your life?

Via deze link kom je bij de vragen (invultijd 20 minuten).
Wil jij bijdragen aan het verzamelen van informatie die door Amma gebruikt wordt om de G20 te adviseren? Vul dan de on-line vragenlijst in. Er zijn drie open vragen; als je kunt, beantwoord die dan het Engels. Deelname is anoniem en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Deel de link ook via mail, Whats App, Telegram etc … en vraag anderen om hem ook in te vullen.

Tot slot, maar niet onbelangrijk: vanwege de vele talen en cultuurverschillen in de wereld, vraagt het heel veel voorbereidings- en verwerkingstijd om alle deze informatie te bundelen. Daarom dringt de tijd en wordt gevraagd om alle info voor 7 maart binnen te brengen. Dus aarzel niet en stel het niet uit als je een schakel in dit geheel wenst te zijn.
Met het motto “You are the light”  roepen G20 en C20 ons op de vlam van onzelfzuchtige dienstverlening te ontsteken en een rolmodel te zijn op de weg naar een vredevolle wereld en toekomst.

Meer info vindt u op:
www.embracingtheworld.orgwww.amritaworld.orgwww.civil20.net, c20.amma.org

Amma’s speech bij de inhuldiging van C20 (engels ondertiteld)

 

Enige tijd geleden lieten we jullie weten dat Amma gevraagd is de C20 te leiden, in het kader van de G20 die dit jaar in India zal plaatsvinden onder leiding van president Modi.
De G20 is een groep van 19 landen plus de Europese Unie die een belangrijk forum vormt voor internationale economische samenwerking en lange termijn uitdagingen.
C20 staat voor Civil20 en adviseert de G20 over burgerlijke en maatschappelijke belangen. Het is een platform waarin lokale, nationale en internationale sociaal-maatschappelijke, niet-gouvernementele en ‘not-for-profit’-organisaties vertegenwoordigd zijn. Via dit platform worden de bezorgdheden van gewone mensen onder de aandacht gebracht en wordt de aandacht van de wereld gefocused op de meest dringende problemen van de mensheid.

De president van India beoogt de G20 actie-georiënteerd te maken en dichter bij de mensen te brengen onder het motto “één aarde – één familie – één toekomst”. Dit is de vertaling van de Sanskriet term ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ die verwijst naar eenheid in diversiteit. Door letterlijk iedereen die bij haar komt te omarmen als één familie en door haar brede spectrum van charitatieve projecten, is Amma HET toonbeeld van eenheid, solidariteit en compassie. Daarom is zij gevraagd deze C20 te leiden.

Amma heeft heeft dit voorzitterschap aanvaard en te kennen gegeven dat ze zoveel mogelijk informatie vanuit de maatschappelijke basis bijeen wil brengen. Informatie over hetgeen de mensen ècht bezig houdt op het vlak van welzijn, gezondheid, omgeving, duurzaamheid, educatie, digitalisering, veiligheid, technologie, levenseinde, basisbehoeften etc, etc.  Klik hier als je Amma’s speech bij de inhuldiging van C20 wilt beluisteren of lezen.

Om deze informatie van gewone mensen te verkrijgen zijn 2 vragenlijsten ontwikkeld:
Eén vragenlijst wordt gebruikt door mensen die een persoonlijk interview met anderen gaan afnemen. Als je een Master diploma en ervaring hebt in sociaal werk en het Engels goed beheerst, kun je je hiervoor inschrijven via dit formulier .
Daarnaast zal er een digitale vragenlijst komen die door iedereen ingevuld en vrij gedeeld kan worden.
Op dit moment wordt aan beide vragenlijsten de laatste hand gelegd.

Daarnaast worden burgerlijke en maatschappelijke organisaties (VZW’s, NGO’s, non-profit & not-for-profit organisaties, vrijwilligersorganisaties etc) opgeroepen om de verlangens van de mensen kenbaar te maken aan de wereldleiders in de G20. Alle doelen zijn ondergebracht in 5 hoofdthema’s (zie c20.amma.org):

  1. Duurzame en veerkrachtige gemeenschappen Lees meer (Engels)
  2. Onderwijs en digitale transformatie Lees meer (Engels)
  3. Geïntegreerde holistische gezondheid Lees meer (Engels)
  4. Technologie, veiligheid en transparantie Lees meer (Engels)
  5. Gendergelijkheid en kansarmoede Lees meer (Engels)

Genoemde organisaties kunnen zich per thema registreren om deel te nemen aan de meetings (on-line / live).
Daarnaast is het mogelijk om bestaande projecten onder de aandacht te brengen. De C20 zal de meest geschikte projecten uitkiezen en aan de G20 presenteren met het doel dat zij gekopieerd en ook op andere plaatsen uitgerold kunnen worden. Onder verschillende hoofdthema’s vindt u dergelijke voorbeeld-projecten terug onder de naam: ‘udaharans’.
Als u persoonlijk mensen kent in non-gouvernementele burgerlijke of maatschappelijke organisaties, stellen wij u voor om hen op de hoogte te brengen van de website waar deze oproep wordt gedaan: c20.amma.org . Zij kunnen langs die weg rechtstreeks met de aangewezen (en best ingelichte) personen in contact treden.

Tot slot, maar niet onbelangrijk: Vanwege de vele talen en cultuurverschillen in de wereld, vraagt het heel veel voorbereidings- en verwerkingstijd om alle deze informatie te bundelen. Daarom dringt de tijd en wordt gevraagd om alle info voor 1 maart binnen te brengen. Dus aarzel niet en stel het niet uit als u een schakel in dit geheel wenst te zijn.
Met het motto “You are the light”  roepen G20 en C20 ons op de vlam van onzelfzuchtige dienstverlening te ontsteken en een rolmodel te zijn op de weg naar een vredevolle wereld en toekomst.