Enige tijd geleden lieten we jullie weten dat Amma gevraagd is de C20 te leiden, in het kader van de G20 die dit jaar in India zal plaatsvinden onder leiding van president Modi.
De G20 is een Groep van 19 landen plus de Europese Unie (en enkele uitgenodigde landen) die een belangrijk forum vormt voor internationale samenwerking.
C20 staat voor Civil20 en adviseert de G20 over burgerlijke en maatschappelijke belangen. Het is een platform waarin sociaal-maatschappelijke, niet-gouvernementele en ‘not-for-profit’-organisaties vertegenwoordigd zijn. Via dit platform worden de bezorgdheden van gewone mensen onder de aandacht gebracht.

De president van India beoogt de G20 dichter bij de mensen te brengen onder het motto “één aarde – één familie – één toekomst”. Dit is de vertaling van de Sanskriet term ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ die verwijst naar eenheid in diversiteit. Door letterlijk iedereen die bij haar komt te omarmen als één familie èn door haar brede spectrum van charitatieve projecten, is Amma HET toonbeeld van eenheid. Daarom is zij gevraagd deze C20 te leiden. Haar visie is dat we de economische en wetenschappelijke ontwikkeling in balans moeten brengen met onze afhankelijkheid van de natuur.

 

Amma wil middels een wetenschappelijke studie zoveel mogelijk informatie verzamelen over hetgeen de mensen écht bezig houdt.  Daartoe wordt er op dit moment in 35 landen een enquête gehouden over hoe jij je dagelijks leven ervaart. Deze digitale vragenlijst kan door iedereen ingevuld en verder gedeeld worden. We hopen op duizenden deelnemers!
De naam van deze meerkeuzevragenlijst is:

C20 – Hoe gelukkig ben jij?
C20 – How is your life?

Via deze link kom je bij de vragen (invultijd 20 minuten).
Wil jij bijdragen aan het verzamelen van informatie die door Amma gebruikt wordt om de G20 te adviseren? Vul dan de on-line vragenlijst in. Er zijn drie open vragen; als je kunt, beantwoord die dan het Engels. Deelname is anoniem en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Deel de link ook via mail, Whats App, Telegram etc … en vraag anderen om hem ook in te vullen.

Tot slot, maar niet onbelangrijk: vanwege de vele talen en cultuurverschillen in de wereld, vraagt het heel veel voorbereidings- en verwerkingstijd om alle deze informatie te bundelen. Daarom dringt de tijd en wordt gevraagd om alle info voor 7 maart binnen te brengen. Dus aarzel niet en stel het niet uit als je een schakel in dit geheel wenst te zijn.
Met het motto “You are the light”  roepen G20 en C20 ons op de vlam van onzelfzuchtige dienstverlening te ontsteken en een rolmodel te zijn op de weg naar een vredevolle wereld en toekomst.

Meer info vindt u op:
www.embracingtheworld.orgwww.amritaworld.orgwww.civil20.net, c20.amma.org

Amma’s speech bij de inhuldiging van C20 (engels ondertiteld)