Berichten

Goeroe Poernima is een dankfeest dat in India gevierd wordt uit respect voor grote Meesters (Mahatma’s).
We komen samen uit dankbaarheid voor Amma’s spirituele onderricht.

We hebben hiervoor twee momenten voorzien:

On-line programma met Amma vanuit Amritapuri
Woensdag 13 juli
Via deze link, kunt u ’s morgens vanaf 05u30 de live-uitzending vanuit Amritapuri volgen. Het programma zal onder andere recitatie, rituelen, Amma’s satsang en bhajans omvatten.
We nodigen u allen uit om voor die gelegenheid naar het centrum te komen en samen via een groot scherm deel te nemen aan de viering in Amma’s ashram in India.
Het centrum zal vanaf 05u15 open zijn. Thee en water wordt voorzien, ontbijt/lunch graag zelf meebrengen. Iedereen is welkom, toegang is gratis.
Uiteraard kunt u ook thuis inloggen. Als u naar onze website gaat, komt u via de tab ‘Live satsang’ op dezelfde link uit.

Viering Goeroe Poernima in Amma’s centrum
Donderdag 14 juli
Voor al wie dit live-programma op woensdag niet kan volgen (alsook voor hen die het wel volgden!), is er op donderdag 14 juli een extra satsangavond in het centrum ter ere van Goeroe Poernima, met recitaties, satsang, bhajans en meditatie. Aanvang 20u, einde rond 22u. Iedereen is welkom, toegang is gratis.

We hopen jullie allen bij één van deze gelegenheden te mogen ontmoeten,

Ter gelegenheid van Goeroe Poernima wordt er op vrijdag 23 juli om 5u30 ’s morgens, vanuit Amritapuri een live webcast uitgezonden, met: paduka puja, een lezing van Amma, bhajans …

Ga naar: www.vriendenvanamma.be / tab: live satsangs en klik op Amma’s foto bovenaan.
Of klik hier.

 

Er is ook een Goeroe Poernima retreat in Duitsland met Swami Shubamritananda Puri van vrijdag 23 juli 18u30 tot zondag 25 juli 2021 15u.

Via Zoom kun je online deelnemen aan de 3-daagse retreat. Prijs € 50,-. Kies bij de boeking voor E-ticket. De dag voor aanvang krijgt u de Zoom-link toegestuurd.

Meer info en aanmelden kan hier.

 

Stilaan haalt iedereen opgelucht adem over de afnemende covid-pandemie. Onze gedachten gaan uit naar hen die dierbaren verloren of nog niet (volledig) hersteld zijn. Alsook naar iedereen die tengevolge van de pandemie nog kampt met financiële, sociaal-emotionele en/of andere problemen.
Graag hadden wij jullie in Amma’s centrum uitgenodigd voor een programma ter ere van Goeroe Poernima. Goeroe Poernima is een dankfeest dat in India op 23 juli gevierd wordt uit respect voor grote Meesters (Mahatma’s).
Op dit moment kunnen wij echter (nog) niet voldoen aan de vereiste voorwaarden om met velen op een veilige manier samen te komen.
Amma vraagt ons allen om voorzichtig te zijn en alle maatregelen te volgen die door de overheid opgelegd worden. Het gaat niet alleen om onze eigen gezondheid maar ook om de gezondheid van de zwakkeren en ouderen onder ons. Als de regels verschillend geïnterpreteerd kunnen worden, dan moet iedereen bovenal shraddha (onderscheidingsvermogen en alertheid) aan de dag leggen. Zij raadt ook iedereen aan om zich te laten vaccineren, want enkel op die manier kan de pandemie bedwongen worden.

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om de situatie in het centrum wat nader toe te lichten, u uit te nodigen voor wat wel mogelijk is en een blik op het toekomstperspectief te werpen.
Op dit moment hanteren wij nog altijd de regels van afstand houden (1.5m) en een mondmasker dragen. Daarnaast verluchten we zoveel mogelijk. Deze regels gelden ook voor personen die reeds gevaccineerd zijn en een corona-certificaat hebben. De betrekkelijk kleine meditatieruimte (40m2) en de geringe verluchtingsmogelijkheden zijn grote beperkingen. Er kan slechts één koepel open gezet worden, de ramen kunnen niet open. Bij mooi weer kunnen we wel de deuren van de meditatieruimte en de buitendeuren open zetten, maar als het koud of winderig is, is dat geen optie. Dit alles maakt dat samen zingen op dit moment niet veilig is.

Op bovengenoemde veilige manier (1.5m afstand + mondmasker) kunnen we in de meditatieruimte 8 personen tegelijk ontvangen. Dit aantal is inclusief de begeleiders vanuit het centrum.
We organiseren dus geen programma’s maar je kunt ons wel contacteren en vooraf afspreken om voor één van de volgende activiteiten te komen:

  • On-line satsang vanuit Amritapuri op zaterdag (13u30 – 17u00)
  • Archana (dagelijks van 07u00 – 08u00)
  • Meditatie, stilte ervaren, seva
  • IAM-meditatie cursus (we hebben de intentie om maandelijks een cursus te geven met maximaal 4 deelnemers tegelijk).

Omwille van het maximaal aantal personen dat we in de meditatieruimte kunnen plaatsen, vragen we je om alleen te komen als je op voorhand van ons een bevestigend antwoord op je verzoek hebt ontvangen.
Om een veilig verloop te kunnen monitoren, zullen wij tevens een CO2-meter installeren. Wij raden aan om bij koud weer warme kleding en een shawl te voorzien.

We hopen dat de situatie tegen Amma’s verjaardag (27 september) zo positief geëvolueerd zal zijn, dat de overheid de maatregelen kan versoepelen. Dit hangt natuurlijk mede af van de vaccinatiegraad en de virusvarianten. Houd onze nieuwsbrieven en de website in het oog voor eventuele veranderingen.
Ook heeft Alin aan Amma toelating gevraagd om de ramen in de meditatieruimte te veranderen (zodat zij open gezet kunnen worden) en een efficiënt verluchtingssysteem te installeren. Dit geeft perspectief op de langere termijn.

Omwille van dit alles kunnen we dit jaar in het centrum geen programma organiseren voor Goeroe Poernima.
Maar we geven jullie graag iets mee ter overweging bij de wassende maan die op 23 juli haar volheid zal bereiken:

De volle maan waarop Goeroe Poernima gevierd wordt, herinnert ons eraan dat wij onze ‘innerlijke vol(ledig)heid’ moeten vinden. Wanneer we door de kleine raampjes van ons denken naar de wereld kijken, komen we tot verkeerde conclusies over onszelf en de wereld. De Goeroe is de meest betrouwbare persoon die ons de realiteit kan doen inzien:
“Ik ben niet dit kleine wezen van lichaam, geest en intellect, ik ben het oneindige en alles doordringende. Ik ben de volheid zelf.”

Lees hier het hele artikel (Engels).

Lokaha samastah sukhino bhavantu!

Tot de innerlijke goeroe wakker wordt, heb je een uitwendige goeroe nodig

Amritapuri, 5 juli 2020 – Amma’s lezing Goeroe Punima

Ondanks dat God en de goeroe in ons zijn, zijn wij spiritueel nog niet in staat om die aanwezigheid bewust te beleven. Op dit moment zijn we naar buiten gericht, en moet de innerlijke goeroe nog ontwaken.

De term ‘Goeroe Poernima’ vergelijkt de goeroe met de volle maan. Het licht van de volle maan komt ten goede aan degenen die ‘s nachts wakker zijn. Wanneer we alleen al de uitdrukking ‘volle maan’ horen, maakt ons dat blij. Zonder zelfs maar na te denken waarom, voelen we ons aangetrokken om ernaar te kijken en genieten we van de pracht. We kunnen zelfs alles vergeten en dansen. Als je midden in een donkere nacht licht ziet, ervaar je dezelfde opluchting als een dorstige persoon die water drinkt. Tijdens de volle maan stijgt het tij naar het hoogste punt. De volle maan heeft een aantrekkingskracht en bekoring die onze geest verheft. Logisch of wetenschappelijk gezien kunnen er andere verklaringen zijn, maar wat de reden ook is, het zilveren maanlicht schenkt iedereen vreugde. Een Goeroe is ook zo. Een gerealiseerde meester zegent de hele wereld met voorspoed. Elke omgang met de goeroe kan alleen goedheid en glorie brengen.

Als de zon opkomt, houdt de duisternis op te bestaan. Op dezelfde manier verwijderen onze leraren, die ons in verschillende onderwerpen onderwijzen, de duisternis van onwetendheid van binnenuit. Er is echter één wetenschap die groter en nobeler is dan alle andere wetenschappen; het is Atmavidya, de wetenschap van het ware Zelf. Dat is de wetenschap onder de wetenschappen, waarvan Bhagavan Krishna in de Bhagavad-Gita zegt dat Hij het is.

Alle kennis met betrekking tot deze materiële wereld is gebaseerd op dualiteit. Spiritualiteit is echter de wetenschap die de waarheid openbaart die straalt als het ‘ik’ in ieder van ons. De sadgoeroe is de persoon die ons naar deze niet-duale kennis leidt.

De leerling moet eerbied en toewijding voor de sadgoeroe bewaren, altijd, elke dag. De geboortedag van Maharishi Veda Vyasa is voorbehouden als een speciale dag om deze eerbied voor de goeroe te vieren: Goeroe Poernima.

Sommige mensen zeggen: “God en de goeroe verblijven in ieder van ons. Dus, waarom is er een uitwendige goeroe nodig?”

Ook al bevinden God en de goeroe zich in ons, onze mentale toestand is niet geschikt om ons die aanwezigheid eigen te maken. Momenteel zijn we extravert; dus de innerlijke goeroe moet nog ontwaken. Totdat de innerlijke goeroe ontwaakt, heeft een spirituele aspirant zeker de begeleiding van een uitwendige goeroe nodig.

Op dit moment is de discipel geïdentificeerd met het lichaam, maar wil hij boven zijn lichaamsbewustzijn uitstijgen tot het besef dat hij het ware Zelf is. De satgoeroe is degene die de duisternis van onwetendheid van de discipel verwijdert. Een goeroe is als de stralende vlam van een olielamp. Om de duisternis in een discipel te verwijderen moet diens interne licht worden ontstoken. Hiervoor is het licht van de goeroe nodig. Als we de nodige inspanningen leveren, zullen de deuren van goddelijke genade zeker opengaan. Mogen mijn kinderen de kracht en zegening hebben om die genade te ontvangen. Moge die genade iedereen zegenen.

Jullie zijn in Amma’s hart, Amma is ook in jullie

Amritapuri, 5 juli 2020 – Amma’s boodschap voorafgaand aan de Goeroe Poernima viering 

Amma weet dat veel toegewijden verdrietig zijn dat ze hier vandaag niet kunnen zijn voor Goeroe Poernima. We moeten ons houden aan de regeringsregels van de overheid. Als zoveel bewoners hier verblijven, moet Amma ook voor hun veiligheid zorgen. Alleen als we ons gedragen als modelburgers, zullen anderen zich ook correct gedragen. Kinderen, hoewel velen van jullie zich buiten de ashram bevinden, jullie zijn in Amma’s hart. Amma weet dat jullie in haar hart zijn, en Amma is ook in jullie.
In sommige landen neemt het sterftecijfer voor corona af, maar in andere landen zien we het stijgen. In India verspreidt het virus zich nu sneller. Mijn kinderen moeten oprecht bidden dat iedereen het onderscheidingsvermogen heeft om zich te beheersen en de verspreiding tegen te gaan door de beperkingen in acht te nemen. Als we onszelf niet beperken, zijn de maatregelen van de overheid niet effectief. Moge het besef van de noodzaak van deze zelfbeheersing bij iedereen opkomen.

Als Amma nu naar de toestand van de samenleving kijkt, denkt ze dat we alleen een leven kunnen leiden als we in leven blijven. Maar om in leven te blijven, moet aan een aantal basisbehoeften worden voldaan. Er is voedsel nodig. Alleen als bedrijven draaien en er handel plaatsvindt, kunnen we voedsel krijgen. Zelfs in het spirituele leven wordt het belang van voedsel vermeld. De Gita noemt het ook. Er zijn mensen die van lucht kunnen leven als ze een vergevorderd stadium van spiritualiteit hebben bereikt. Het lichaam van alle anderen, inclusief spirituele zoekers, is echter gemaakt van de vijf elementen. Ook al is op het spirituele pad de geest belangrijker dan het lichaam, we hebben voedsel nodig om te overleven. Nu de winkels weer opengaan en mensen dingen gaan kopen, is de kans groot dat de verspreiding van de ziekte sterk toeneemt.

Veel landen komen in een enorme financiële crisis als de export van het land wordt stopgezet. Eigenaren van kleine bedrijven, autochauffeurs en taxichauffeurs, bouwvakkers en andere handelaren worden nu allemaal met extreme moeilijkheden geconfronteerd. We moeten ons bewust zijn van al hun ontberingen. We hebben gehoord dat in sommige landen wapens het eerste waren uitverkocht. Mensen kochten wapens omdat ze er zeker van wilden zijn dat ze genoeg te eten hadden, zelfs als dat betekende dat ze anderen kwaad moesten doen. Ook hadden winkels geen granen en andere benodigdheden meer omdat sommige mensen ze voor maanden inkochten en hamsterden. Ze deden het uit angst, maar veel andere mensen konden niet genoeg krijgen omdat enkelen alles in de winkels hadden opgekocht. Dit zijn allemaal lessen voor ons. Ze laten ons zien dat dit de richting is die de samenleving op gaat.
De hele wereld draait om mededogen. De wereld wordt alleen hierdoor onderhouden. Dit zien we in de natuur, waar alle wezens naast elkaar bestaan en elkaar helpen te overleven op subtiele en grove manieren. Naarmate steeds meer planten en dieren worden vernietigd en uitsterven, zien we hoe we geen zuivere lucht meer krijgen, wat op zijn beurt ons lichaam onzuiver maakt, ons voedsel vervuilt, enzovoort.
Er is een limiet aan de inspanning van de mens. Je kunt zien dat dingen niet gebeuren zoals wij dat willen. Ze gebeuren volgens Gods wil. Misschien is dit de manier van genezen van de natuur. Amma denkt dat de natuur zichzelf geneest, de wet van karma stelt immers duidelijk dat we alleen terug zullen krijgen wat we geven. Goede handelingen leveren goede resultaten op, terwijl slechte handelingen slechte resultaten opleveren. Misschien is dat wat de natuur ons laat zien. We hebben geen andere keuze. We moeten de nodige inspanning leveren en daarbij moeten we bidden. We proberen zeker het juiste te doen, zoals bomen planten, enz. Maar we zullen ons ook op de goddelijke wil moeten afstemmen.

Amma heeft veel kinderen binnen en buiten de ashram die met mededogen en liefde werken. We moeten ook dankbaar zijn voor de artsen, verpleegsters, ziekenhuismedewerkers, politieagenten en andere mensen die aan het front werken. Elke dag zien we deze mensen zich opofferen om anderen met de ziekte te helpen. Veel mensen werken hard en met compassie om anderen te helpen. De situatie is slecht. Dus, mijn kinderen, bid alsjeblieft intens voor iedereen.
Iedereen moet zijn ogen sluiten en intens bidden. Reciteer minstens 18 keer – oprecht, met een smeltend hart, intens: lokah samastah sukhino bhavantu (Mogen alle wezens overal gelukkig zijn.) Dit is alles wat we kunnen doen.

Tot zover Amma’s boodschap die voorafging aan de viering van Goeroe Poernima. In een volgende nieuwsbrief sturen wij u de lezing die zij gaf voor Goeroe Poernima.

Vrienden van Amma