Stilaan haalt iedereen opgelucht adem over de afnemende covid-pandemie. Onze gedachten gaan uit naar hen die dierbaren verloren of nog niet (volledig) hersteld zijn. Alsook naar iedereen die tengevolge van de pandemie nog kampt met financiële, sociaal-emotionele en/of andere problemen.
Graag hadden wij jullie in Amma’s centrum uitgenodigd voor een programma ter ere van Goeroe Poernima. Goeroe Poernima is een dankfeest dat in India op 23 juli gevierd wordt uit respect voor grote Meesters (Mahatma’s).
Op dit moment kunnen wij echter (nog) niet voldoen aan de vereiste voorwaarden om met velen op een veilige manier samen te komen.
Amma vraagt ons allen om voorzichtig te zijn en alle maatregelen te volgen die door de overheid opgelegd worden. Het gaat niet alleen om onze eigen gezondheid maar ook om de gezondheid van de zwakkeren en ouderen onder ons. Als de regels verschillend geïnterpreteerd kunnen worden, dan moet iedereen bovenal shraddha (onderscheidingsvermogen en alertheid) aan de dag leggen. Zij raadt ook iedereen aan om zich te laten vaccineren, want enkel op die manier kan de pandemie bedwongen worden.

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om de situatie in het centrum wat nader toe te lichten, u uit te nodigen voor wat wel mogelijk is en een blik op het toekomstperspectief te werpen.
Op dit moment hanteren wij nog altijd de regels van afstand houden (1.5m) en een mondmasker dragen. Daarnaast verluchten we zoveel mogelijk. Deze regels gelden ook voor personen die reeds gevaccineerd zijn en een corona-certificaat hebben. De betrekkelijk kleine meditatieruimte (40m2) en de geringe verluchtingsmogelijkheden zijn grote beperkingen. Er kan slechts één koepel open gezet worden, de ramen kunnen niet open. Bij mooi weer kunnen we wel de deuren van de meditatieruimte en de buitendeuren open zetten, maar als het koud of winderig is, is dat geen optie. Dit alles maakt dat samen zingen op dit moment niet veilig is.

Op bovengenoemde veilige manier (1.5m afstand + mondmasker) kunnen we in de meditatieruimte 8 personen tegelijk ontvangen. Dit aantal is inclusief de begeleiders vanuit het centrum.
We organiseren dus geen programma’s maar je kunt ons wel contacteren en vooraf afspreken om voor één van de volgende activiteiten te komen:

  • On-line satsang vanuit Amritapuri op zaterdag (13u30 – 17u00)
  • Archana (dagelijks van 07u00 – 08u00)
  • Meditatie, stilte ervaren, seva
  • IAM-meditatie cursus (we hebben de intentie om maandelijks een cursus te geven met maximaal 4 deelnemers tegelijk).

Omwille van het maximaal aantal personen dat we in de meditatieruimte kunnen plaatsen, vragen we je om alleen te komen als je op voorhand van ons een bevestigend antwoord op je verzoek hebt ontvangen.
Om een veilig verloop te kunnen monitoren, zullen wij tevens een CO2-meter installeren. Wij raden aan om bij koud weer warme kleding en een shawl te voorzien.

We hopen dat de situatie tegen Amma’s verjaardag (27 september) zo positief geëvolueerd zal zijn, dat de overheid de maatregelen kan versoepelen. Dit hangt natuurlijk mede af van de vaccinatiegraad en de virusvarianten. Houd onze nieuwsbrieven en de website in het oog voor eventuele veranderingen.
Ook heeft Alin aan Amma toelating gevraagd om de ramen in de meditatieruimte te veranderen (zodat zij open gezet kunnen worden) en een efficiënt verluchtingssysteem te installeren. Dit geeft perspectief op de langere termijn.

Omwille van dit alles kunnen we dit jaar in het centrum geen programma organiseren voor Goeroe Poernima.
Maar we geven jullie graag iets mee ter overweging bij de wassende maan die op 23 juli haar volheid zal bereiken:

De volle maan waarop Goeroe Poernima gevierd wordt, herinnert ons eraan dat wij onze ‘innerlijke vol(ledig)heid’ moeten vinden. Wanneer we door de kleine raampjes van ons denken naar de wereld kijken, komen we tot verkeerde conclusies over onszelf en de wereld. De Goeroe is de meest betrouwbare persoon die ons de realiteit kan doen inzien:
“Ik ben niet dit kleine wezen van lichaam, geest en intellect, ik ben het oneindige en alles doordringende. Ik ben de volheid zelf.”

Lees hier het hele artikel (Engels).

Lokaha samastah sukhino bhavantu!