Geleidelijk aan zullen wij de komende maanden de activiteiten in Amma’s centrum weer hervatten. Wij houden u op de hoogte.
Voor nu willen wij u vooral informeren over het programma dat wij plannen voor Amma’s verjaardag: zondag 27 september.

We hopen dat er een live-streaming van het programma in Amritapuri zal zijn, zoals dat het geval was op Goeroe Poernima en waar we ook al vele zaterdagen in de namiddag van kunnen genieten.
We hebben daar echter nog geen enkele toezegging over gehad. Als er een livestream programma zal zijn, zullen we dat waarschijnlijk pas kort tevoren vernemen… Dan is het moeilijk om nog iets voor te bereiden èn u ook nog tijdig te bereiken. Daarom plannen we een programma onder voorbehoud:
Als er een livestream zal zijn verwachten we dat die in de ochtend rond 6u30 zal starten of in de namiddag rond 13u30. We voorzien in de ochtend en in de namiddag een programma dat in geval van een livestream dus wordt vervangen door de live-webcast met Amma.

Als er geen livestream zal zijn, zullen we om 8u30 samen archana doen (1000 Namen, 108 Namen, Guru Gita). Vermoedelijk zal het ochtendprogramma (ook in geval van webcast) tot ongeveer 10u duren. Dan is er gelegenheid om samen een tas thee te drinken (zo mogelijk in de tuin). We zullen u op 26 september informeren hoe laat u op 27 september in de ochtend verwacht wordt. We nodigen 10 mensen uit om de livestream op groot beeld / archana in het centrum bij te wonen.

We zullen in de namiddag 10 andere mensen de kans geven om samen Amma’s verjaardag te vieren. Het namiddag-programma begint om 14u. Als er op dat moment geen live-uitzending is, zal het programma bestaan uit recitatie, satsang, bhajans, witte bloemen meditatie. Ook daarna is er gelegenheid om samen een thee te drinken (zo mogelijk buiten). Einde voorzien rond 16u.

Uit zorg voor elkaar respeceteren we de bekende corona-maatregelen. Graag vooraf reserveren (vriendenvanamma@telenet.be) voor de ochtend of de namiddag. Op die manier voorkomen we dat iemand bij aankomst ontdekt dat het al vol is. We dragen allemaal een mondmasker, ook tijdens recitatie en zingen. We houden afstand. Bij symptomen van griep- of coronasymptomen blijven we beter thuis. Tussen het ochtend- en namiddagprogramma wordt het centrum verlucht.

Belangrijker dan het mondmasker en de andere maatregelen is wellicht dat we weer kunnen samen komen!
We zien uit naar jullie komst!
… maar mail ons van te voren en we antwoorden zo snel als we kunnen!

Beste Vrienden,

Terwijl Amma wegens de Covid-19 maatregelen nog altijd door lockdown-omstandigheden verhinderd is om haar kinderen te bezoeken, reikt zij op vele manieren naar ons uit.
We geven u een beknopt overzicht van de laatste ontwikkelingen: digitale mogelijkheden om uw verbondenheid met Amma levendig te houden.

 • Amrita Silent Retreats
  Meditatie, yoga, satsang.
  “Gods stem kan alleen gehoord worden in de diepte van pure stilte.” – Amma
 • Amrita Virtual Academy
  Leer. Ontwikkel jezelf. Groei.
  “Een schat aan kennis ligt binnenin jou te wachten tot het zich kan ontplooien. “ – Amma
 • Amma’s witte bloemen meditatie voor wereldvrede en harmonie.
  Deze meditatie is nu in vele wereldtalen beschikbaar:
  Nederlands: Amazon,  iTunes 
  Frans: AmazoniTunes
  Duits: Amazon, .iTunes
 • Amma’s bhajans 2020 zijn beschikbaar in The Amma Shop. Er zijn alleen digitale versies beschikbaar en deze zijn enkel online aan te kopen. Wekelijks komen er nieuwe singles bij, dus kijk regelmatig of er nieuwe zijn toegevoegd. Naast nieuwe bhajans in Indiase talen, zingt Amma ook in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en nog vele andere talen.
 • Amma live vanuit Amrtiapuri 
  Zoals we al vermeldden in de nieuwsbrief voor Goeroe Poernima, heeft het M.A. Center in de VS een online systeem opgezet voor live-uitzendingen van Amma’s bhajans, meditatie, bidden voor vrede en spirituele lezingen door haar monniken. Om naar deze live-uitzendingen te kunnen kijken, is het nodig u vooraf te registreren op https://live.amma.org/ Houd uzelf via deze website op de hoogte van volgende uitzendingen. U kunt die website ook bereiken via http://www.vriendenvanamma.be/live-satsangs/

Alle opbrengsten uit verkoop van bovengenoemde opnames, cursussen etc gaan integraal naar Amma’s humanitaire projecten die miljoenen mensen in de wereld bereiken. Ook voor de live-uitzendingen kunt u een schenking doen ten gunste van Amma’s projecten.

We hopen dat Amma’s kinderen baat zullen hebben bij de live-uitzendingen en zich door al deze digitale mogelijkheden nog meer verbonden voelen met Amma’s liefde.

Tot de innerlijke goeroe wakker wordt, heb je een uitwendige goeroe nodig

Amritapuri, 5 juli 2020 – Amma’s lezing Goeroe Punima

Ondanks dat God en de goeroe in ons zijn, zijn wij spiritueel nog niet in staat om die aanwezigheid bewust te beleven. Op dit moment zijn we naar buiten gericht, en moet de innerlijke goeroe nog ontwaken.

De term ‘Goeroe Poernima’ vergelijkt de goeroe met de volle maan. Het licht van de volle maan komt ten goede aan degenen die ‘s nachts wakker zijn. Wanneer we alleen al de uitdrukking ‘volle maan’ horen, maakt ons dat blij. Zonder zelfs maar na te denken waarom, voelen we ons aangetrokken om ernaar te kijken en genieten we van de pracht. We kunnen zelfs alles vergeten en dansen. Als je midden in een donkere nacht licht ziet, ervaar je dezelfde opluchting als een dorstige persoon die water drinkt. Tijdens de volle maan stijgt het tij naar het hoogste punt. De volle maan heeft een aantrekkingskracht en bekoring die onze geest verheft. Logisch of wetenschappelijk gezien kunnen er andere verklaringen zijn, maar wat de reden ook is, het zilveren maanlicht schenkt iedereen vreugde. Een Goeroe is ook zo. Een gerealiseerde meester zegent de hele wereld met voorspoed. Elke omgang met de goeroe kan alleen goedheid en glorie brengen.

Als de zon opkomt, houdt de duisternis op te bestaan. Op dezelfde manier verwijderen onze leraren, die ons in verschillende onderwerpen onderwijzen, de duisternis van onwetendheid van binnenuit. Er is echter één wetenschap die groter en nobeler is dan alle andere wetenschappen; het is Atmavidya, de wetenschap van het ware Zelf. Dat is de wetenschap onder de wetenschappen, waarvan Bhagavan Krishna in de Bhagavad-Gita zegt dat Hij het is.

Alle kennis met betrekking tot deze materiële wereld is gebaseerd op dualiteit. Spiritualiteit is echter de wetenschap die de waarheid openbaart die straalt als het ‘ik’ in ieder van ons. De sadgoeroe is de persoon die ons naar deze niet-duale kennis leidt.

De leerling moet eerbied en toewijding voor de sadgoeroe bewaren, altijd, elke dag. De geboortedag van Maharishi Veda Vyasa is voorbehouden als een speciale dag om deze eerbied voor de goeroe te vieren: Goeroe Poernima.

Sommige mensen zeggen: “God en de goeroe verblijven in ieder van ons. Dus, waarom is er een uitwendige goeroe nodig?”

Ook al bevinden God en de goeroe zich in ons, onze mentale toestand is niet geschikt om ons die aanwezigheid eigen te maken. Momenteel zijn we extravert; dus de innerlijke goeroe moet nog ontwaken. Totdat de innerlijke goeroe ontwaakt, heeft een spirituele aspirant zeker de begeleiding van een uitwendige goeroe nodig.

Op dit moment is de discipel geïdentificeerd met het lichaam, maar wil hij boven zijn lichaamsbewustzijn uitstijgen tot het besef dat hij het ware Zelf is. De satgoeroe is degene die de duisternis van onwetendheid van de discipel verwijdert. Een goeroe is als de stralende vlam van een olielamp. Om de duisternis in een discipel te verwijderen moet diens interne licht worden ontstoken. Hiervoor is het licht van de goeroe nodig. Als we de nodige inspanningen leveren, zullen de deuren van goddelijke genade zeker opengaan. Mogen mijn kinderen de kracht en zegening hebben om die genade te ontvangen. Moge die genade iedereen zegenen.

Dankzij Amma’s genade is de ‘Amrita Silent Retreat Online’ een groot succes geweest. Meer dan 1500 personen nemen deel aan de huidige weekendreeks en in de enquete zei 89% van u door te willen gaan met het weekendformaat. Velen van jullie hebben ons laten weten dat deze retraites verrijkend zijn en je routine van spirituele oefening (sadhana) nieuw leven inblazen. Geïnspireerd door jullie respons, heeft Amma ons gevraagd om een ​​nieuwe serie Weekend Retraites aan te bieden, gevolgd door een online beschikbare ‘Monthlong Silent Retreat’.

De volgende 4-weekendretraite is van 25 juli – 17 augustus en bestaat uit 2 sessies per dag. De eerste sessie, yoga & meditatie, is van 03u00 – 05u30 Centraal Europese Zomertijd) en de tweede sessie, meditatie & satsang (spirituele lezing) is van 11u30 – 13u15 Centraal Europese Zomertijd. Als u niet kunt deelnemen aan de live-uitzendingen, kunt u de opnames nog bekijken tot 30 dagen na de datum van de oorspronkelijke opname. De kosten van het 4-weekendarrangement, dat alle sessies omvat, bedragen €44,00. De kosten van één dag zijn €9.00. Engelse sessies vinden plaats op zaterdag en zondag; Franse, Duitse of Japanse programma’s vinden plaats op maandag.

In deze nieuwe serie worden satsangs gegeven door Amma’s meest vooraanstaande leerlingen, waaronder Swami Ramakrishnananda Puri, Swami Shubamritananda Puri, Swami Atmananda Puri, Swami Avyayamritananda Puri, Swami Shantamritananda Puri, Swamini Gurucharanamrita Prana en Swamini Amritajyoti Prana.

De ‘Monthlong Silent Retreat’ van 25 augustus – 22 september biedt een dagvullend schema van spirituele oefening (sadhana). Deelnemen kan vanuit het comfort van uw eigen huis of in de ondersteunende omgeving van Amma’s Franse of Duitse centra, waar u accommodatie en eten krijgt en de voordelen van gezamenlijk oefenen ondervindt.

De ‘Monthlong Silent Retreat Online’ omvat lessen in spirituele geschriften, satsangs, begeleide meditaties, dagelijkse yogalessen, vraag- en antwoordsessies, live interactieve sessies met de instructeurs en persoonlijke check-ins in kleine groepen met Swami Poornamritananda Puri.

We begrijpen dat velen van u andere verplichtingen en verantwoordelijkheden hebben die het misschien moeilijk maken om het volledige programma te volgen. We bieden ondersteuning bij alle inspanningen die je van dag tot dag kunt leveren.

Als je van thuis uit deelneemt, bedragen de kosten van de ‘Monthlong Silent Retreat’ Online €570,00. Als u deelneemt in een van Amma’s Europese centra, wordt er een extra vergoeding van €25 per dag in rekening gebracht voor eten en accommodatie.

We waarderen de technische suggesties die sommigen van jullie hebben gegeven, er zijn op grond daarvan upgrades doorgevoerd. Als reactie hierop voegen we ‘Technische tips’ toe om u te helpen uw online ervaring te verbeteren. Daarnaast bieden we begeleiding over hoe u in het weekend thuis stille dagen kunt creëren..

Voor meer informatie en registratie, ga naar https://www.amritasilentretreats.com/
We kijken ernaar uit om met u samen te werken.
Zoals Amma ons zo vaak herinnert:

“Waar liefde is,
is er geen afstand”

Jullie zijn in Amma’s hart, Amma is ook in jullie

Amritapuri, 5 juli 2020 – Amma’s boodschap voorafgaand aan de Goeroe Poernima viering 

Amma weet dat veel toegewijden verdrietig zijn dat ze hier vandaag niet kunnen zijn voor Goeroe Poernima. We moeten ons houden aan de regeringsregels van de overheid. Als zoveel bewoners hier verblijven, moet Amma ook voor hun veiligheid zorgen. Alleen als we ons gedragen als modelburgers, zullen anderen zich ook correct gedragen. Kinderen, hoewel velen van jullie zich buiten de ashram bevinden, jullie zijn in Amma’s hart. Amma weet dat jullie in haar hart zijn, en Amma is ook in jullie.
In sommige landen neemt het sterftecijfer voor corona af, maar in andere landen zien we het stijgen. In India verspreidt het virus zich nu sneller. Mijn kinderen moeten oprecht bidden dat iedereen het onderscheidingsvermogen heeft om zich te beheersen en de verspreiding tegen te gaan door de beperkingen in acht te nemen. Als we onszelf niet beperken, zijn de maatregelen van de overheid niet effectief. Moge het besef van de noodzaak van deze zelfbeheersing bij iedereen opkomen.

Als Amma nu naar de toestand van de samenleving kijkt, denkt ze dat we alleen een leven kunnen leiden als we in leven blijven. Maar om in leven te blijven, moet aan een aantal basisbehoeften worden voldaan. Er is voedsel nodig. Alleen als bedrijven draaien en er handel plaatsvindt, kunnen we voedsel krijgen. Zelfs in het spirituele leven wordt het belang van voedsel vermeld. De Gita noemt het ook. Er zijn mensen die van lucht kunnen leven als ze een vergevorderd stadium van spiritualiteit hebben bereikt. Het lichaam van alle anderen, inclusief spirituele zoekers, is echter gemaakt van de vijf elementen. Ook al is op het spirituele pad de geest belangrijker dan het lichaam, we hebben voedsel nodig om te overleven. Nu de winkels weer opengaan en mensen dingen gaan kopen, is de kans groot dat de verspreiding van de ziekte sterk toeneemt.

Veel landen komen in een enorme financiële crisis als de export van het land wordt stopgezet. Eigenaren van kleine bedrijven, autochauffeurs en taxichauffeurs, bouwvakkers en andere handelaren worden nu allemaal met extreme moeilijkheden geconfronteerd. We moeten ons bewust zijn van al hun ontberingen. We hebben gehoord dat in sommige landen wapens het eerste waren uitverkocht. Mensen kochten wapens omdat ze er zeker van wilden zijn dat ze genoeg te eten hadden, zelfs als dat betekende dat ze anderen kwaad moesten doen. Ook hadden winkels geen granen en andere benodigdheden meer omdat sommige mensen ze voor maanden inkochten en hamsterden. Ze deden het uit angst, maar veel andere mensen konden niet genoeg krijgen omdat enkelen alles in de winkels hadden opgekocht. Dit zijn allemaal lessen voor ons. Ze laten ons zien dat dit de richting is die de samenleving op gaat.
De hele wereld draait om mededogen. De wereld wordt alleen hierdoor onderhouden. Dit zien we in de natuur, waar alle wezens naast elkaar bestaan en elkaar helpen te overleven op subtiele en grove manieren. Naarmate steeds meer planten en dieren worden vernietigd en uitsterven, zien we hoe we geen zuivere lucht meer krijgen, wat op zijn beurt ons lichaam onzuiver maakt, ons voedsel vervuilt, enzovoort.
Er is een limiet aan de inspanning van de mens. Je kunt zien dat dingen niet gebeuren zoals wij dat willen. Ze gebeuren volgens Gods wil. Misschien is dit de manier van genezen van de natuur. Amma denkt dat de natuur zichzelf geneest, de wet van karma stelt immers duidelijk dat we alleen terug zullen krijgen wat we geven. Goede handelingen leveren goede resultaten op, terwijl slechte handelingen slechte resultaten opleveren. Misschien is dat wat de natuur ons laat zien. We hebben geen andere keuze. We moeten de nodige inspanning leveren en daarbij moeten we bidden. We proberen zeker het juiste te doen, zoals bomen planten, enz. Maar we zullen ons ook op de goddelijke wil moeten afstemmen.

Amma heeft veel kinderen binnen en buiten de ashram die met mededogen en liefde werken. We moeten ook dankbaar zijn voor de artsen, verpleegsters, ziekenhuismedewerkers, politieagenten en andere mensen die aan het front werken. Elke dag zien we deze mensen zich opofferen om anderen met de ziekte te helpen. Veel mensen werken hard en met compassie om anderen te helpen. De situatie is slecht. Dus, mijn kinderen, bid alsjeblieft intens voor iedereen.
Iedereen moet zijn ogen sluiten en intens bidden. Reciteer minstens 18 keer – oprecht, met een smeltend hart, intens: lokah samastah sukhino bhavantu (Mogen alle wezens overal gelukkig zijn.) Dit is alles wat we kunnen doen.

Tot zover Amma’s boodschap die voorafging aan de viering van Goeroe Poernima. In een volgende nieuwsbrief sturen wij u de lezing die zij gaf voor Goeroe Poernima.

Vrienden van Amma

Amma
 Live vanuit Amritapuri
Start op Goeroe Poernima

Nog altijd worstelt de wereld met het coronavirus en met de sociale beperkingen die als voorzorgsmaatregel in werking zijn gesteld. Amma weet dat haar kinderen over de hele wereld het moeilijk vinden dat ze Amma niet kunnen zien. Om haar kinderen te helpen zich verbonden te voelen, heeft het M.A. Center in de VS een online systeem opgezet voor live-uitzendingen van Amma’s bhajans, meditatie, bidden voor vrede en spirituele lezingen door haar monniken.
We hopen dat Amma’s kinderen baat zullen hebben bij deze wekelijkse live-uitzendingen.

De mogelijkheid om digitaal deel te nemen, begint met de live-uitzending van het Goeroe Poernima programma vanuit Amritapuri op zondag 5 juli om 9u (IST-Indian Standard Time). Dit is Europese zomertijd (CEST): 05u30 (‘s morgens).

Deze live-uitzendingen zullen daarna elke zaterdag plaats vinden van 17u-21u (IST). Europese zomertijd (CEST): 13u30 – 17u30.
Voor meer info over de live-uitzendingen klik hier.

Omdat tot op heden de wereldtours van 2020 zijn geannuleerd, en het onwaarschijnlijk is dat Amma’s Europatour kan doorgaan, bieden wij u de gelegenheid om Amma’s wereldwijde humanitaire projecten via deze live-uitzendingen te ondersteunen:

VZW Vrienden van Amma België* dankt u voor uw donatie.

Vrienden van Amma

*VZW Vrienden van Amma België is een non-profit organisatie.  Het is de VZW Vrienden van Amma niet toegestaan om fiscale attesten uit te schrijven.

Meditatie, yoga en lezingen
Live programma’s vanuit Amritapuri

Met groot enthousiasme kondigt ‘Amrita Silent Retreats’ de start aan van on-line programma’s met meditatie, yoga en spirituele lezingen (satsang) die live gegeven worden vanuit Amritapuri, India. 

Als antwoord op de huidige pandemie en reisbeperkingen, heeft Amma dit programma opgestart voor haar kinderen die zich verspreid over de hele wereld bevinden. Wij zijn blij dat we jullie kunnen uitnodigen voor deze wekelijkse rechtstreeks uitgezonden digitale bijeenkomsten. Iedereen die meditatie en yoga beoefent, ongeacht het niveau, kan aan deze sessies deelnemen.

De retraite zal bestaan uit twee sessies per dag. In die twee sessies wordt een spirituele lezing (satsang), yoga- en meditatielessen gegeven. Op zaterdagen en zondagen zullen deze sessies in het Engels gegeven worden. Op maandagen worden ze gegeven in het Frans (Duits en Italiaans). De belangrijkste lesgevers zijn: Narendra, Vinod, Br. Mitramrita Chaitanya (Dayalu) en Br. Rishi Chaitanya (Rishi). Enkele van de belangrijkste sprekers zijn: Swami Purnamritananda Puri, Swami Atmananda Puri, Swami Shubamritananda Puri, Swami Dayamritananda Puri, Swami Shantamritananda Puri en Swamini Amritajyoti Prana.

Als je je registreert voor een dag, dan omvat dat zowel de ochtend- als de namiddag-sessie. De tijden van de live-sessies worden gegeven in IST (Indiase Standaard Tijd). Als je niet in staat bent om een live-uitzending te volgen, zul je nog gedurende 30 dagen daarna toegang hebben tot de opnames van die live-sessie.

Je kunt ook kiezen om je te registreren voor het pakket van 4 weekenden. Daarmee heb je toegang tot alle live- en opgenomen sessies.

Voor meer info, ga naar de website van Amrita Silent Retreats:   www.amritasilentretreats.com.
Daar vindt u de kalender en de programma’s.

Op 27 juni om 6.30 am IST (3u ‘s nachts) zal het programma van start gaan. Op dat moment zal Swamini Krishnamrita Prana een openingsplechtigheid uitvoeren, live vanuit de Shanti Mandiram in Amritapuri.

 

Wij bidden dat, met Amma’s zegen,

onze gezamenlijke inspanningen bijdragen

aan positieve veranderingen in de wereld.

Afgelopen 15 jaar is er elke zomer een internationaal AYUDH kamp georganiseerd waarbij een 300 tal jongeren bij elkaar kwamen in de ashram in Duitsland. Elke keer was er een thema waar we gedurende 10 dagen over leerden en samen aan werkten, onder meer door deel te nemen aan workshops. Omwille van de veiligheidsmaatregelen in verband met het coronavirus kan een fysieke ontmoeting met jongeren van verschillende landen dit jaar niet plaatsvinden. Iedereen vindt dat natuurlijk heel jammer en had graag deze zomer zijn vrienden weer gezien en naar inspirerende speeches geluisterd.

Gelukkig hebben we een manier gevonden om elkaar weer te zien, samen naar speeches te luisteren en workshops te volgen. Het kamp gaat de vorm van een online forum aannemen waaraan jongeren uit heel Europa zullen deelnemen.

Dit online forum zal plaats vinden van
24 tot 26 juli
Het thema zal zijn:
“Act today, for a better tomorrow”

Dit betekent: “Handel nu, voor een betere toekomst”.
Het  online kamp zal plaats vinden in het Engels. Het is nog niet zeker of  er vertalingen naar je moedertaal  voorzien kunnen worden.
Voor deelname aan dit on-line kamp wordt een kleine vergoeding gevraagd van 10 euro. Als deze kostprijs voor jou problemen oplevert, kan je dit aangeven in het inschrijvingsformulier en zal er naar een oplossing gezocht worden.

Na de online summit zal er met de jongeren van België ook een nationaal doe-weekend plaats vinden, zodat we elkaar ook fysiek kunnen ontmoeten, mits de corona-maatregelen dit toelaten. Dit weekend staat gepland voor 31 juli tot 2 augustus. De locatie is nog niet bekend. De onderwerpen die in het weekend met fysieke aanwezigheid aan bod komen, zullen aansluiten bij de onderwerpen van de online summit. Daarom kun je enkel aan het weekend in België deelnemen als je aan het on-line kamp hebt deel genomen.

Op facebook en instagram vind je meer informatie en vanaf zondag 14 juni staat er een inschrijflink op de website van AYUDH. Ben je tussen de 15 en 30 jaar oud en wil je je graag laten inspireren door het online kamp? Wacht niet en schrijf je zo snel mogelijk in op de website. Inschrijven kan tot 13 juli. Als je nog vragen of twijfels hebt, contacteer gerust Leonie via: leonie.pairoux@hotmail.com

Voor AYUDH België,
Leonie

Zaterdag 20 juni om 17u15 kunt u via deze link  live de satsang beluisteren van:

Swamini Amritajyoti Prana
20 juni 17u15
Swamini Amritajyoti Prana is een vertegenwoordigster van Amma in Europa, zij leidt Amma’s organisatie in Frankrijk, alsook haar centrum nabij Parijs.

Waarschijnlijk kun je deze satsang ook nog op een later tijdstip bekijken. In dat geval zult u hem ook op onze website kunnen vinden: www.vriendenvanamma.be/live-satsangs