Het is alweer lang geleden dat we elkaar troffen! Het was tijdens de sponsorwandeling onder leiding van Geert. We genoten allemaal van het samen- en buiten zijn!
Het centrum is in volle verwachting van de verwezenlijking van de plannen die de luchtkwaliteit in het centrum zullen verbeteren én om daarna weer snel open te kunnen gaan.
In de tijd die we tot dan nog moeten overbruggen, dient zich de gelegenheid aan om samen in de buitenlucht nog eens de handen uit de mouwen steken, ter wille van Moeder Aarde.We gaan weer
Zwerfvuil rapen!
zondag 13 maart
(14u00-17u00)

Na de hoge getijden van deze winter en de recente stormen is er opnieuw heel wat afval aangespoeld op de oevers van de Schelde en de Durme, in de directe omgeving van Amma’s centrum. We gaan dat zwerfvuil langs de Durme en Schelde opruimen. Beide rivieren en hun schorren en slikken zijn Europees beschermd. Ze maken deel uit van een waardevol natuurgebied en zijn ook internationaal van belang. Talrijke trekvogels komen hier overwinteren en het is voor vele water- en zangvogels een belangrijk broedgebied.

Amma benadrukt de noodzaak om de aarde en de natuur met respect te behandelen. Deze schoonmaakactie kan zowel onszelf als anderen stimuleren bewuster om te gaan met afval. Misschien kunnen we ons afval nog beter sorteren, of zelfs voorkomen? We kunnen in onze straat of buurt spontaan het achtergelaten vuil oprapen. En ons enthousiasme kan voorbijgangers inspireren om hetzelfde te doen of om bij een volgende opruimactie mee te helpen.

Deze zondag sluiten we ons weer aan bij de lokale milieuwerkgroep ‘Ons Streven’ die deze jaarlijkse opruimactie organiseert. We verzamelen om 14 uur aan het standbeeld van ‘den Toeter’, het standbeeld aan het einde van de Sint-Jozefstraat in Tielrode. De gemeente Temse geeft logistieke ondersteuning aan deze actie en stelt vuilnisrapers, handschoenen, vuilniszakken etc… ter beschikking. Neem zeker je laarzen of waterdichte schoenen mee en trek kledij aan die vuil mag worden.
We sluiten de namiddag af met een drankje in het Gildenhuis aangeboden door Ons Streven.

De deelname van Vrienden van Amma was steeds een groot succes !
Je bent van harte welkom … tot ziens zondag 13 maart!

Als de lente voor de deur staat is het tijd voor de grote schoonmaak van de Scheldeboorden achter het Centrum van Amma.
Op 13 maart verzamelen we om 14u aan ‘den Toeter’ in Tielrode (het standbeeld aan het eind van de St. Jozefstraat).
Iedereen is welkom!

En wie weet, kunnen we vrij binnenkort ook weer samen komen in het centrum …
We brengen u op de hoogte zodra er meer perspectief is, er wordt aan gewerkt !

 

Dit jaar hebben we samen weer de 9000 kilometer gewandeld die ons symbolisch tot bij Amma in India brengt. Met deze sponsortocht, die in feite een estafette van Liefde was, steunden we tegelijk Amma’s humanitaire projecten.
Meer dan 1700 mensen uit 16 verschillende landen namen deel: België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Israël, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Zweden, Zwitserland.
Samen hebben we meer dan 57.000 kilometer afgelegd en we schonken in totaal meer dan € 73.000,- aan de projecten van Embracing The World.

We hebben gewandeld, gezwommen, gefietst, gelopen, gereden … We hebben bomen geplant, de natuur properder gemaakt, gekuist na de watersnood in Wallonië, eenzame mensen bezocht, kleding en schoenen aan asielzoekers gebracht en wat al niet meer in liefdevolle stilte gedaan …

In België namen ruim 70 personen deel en we legden gezamenlijk bijna 8500 km af! We brachten het prachtige bedrag van ruim € 8000,- samen.

Met elke stap die we gezet hebben, hebben we onze liefde voor Amma en haar missie, omgezet in daden. Door in daden afstanden te overbruggen, zijn afstanden verdwenen. Die liefde heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Die liefde voor Amma en haar missie heeft ons dichter bij haar gebracht.

Onze oprechte dank aan iedereen die een grote of kleine stap heeft bijgedragen aan het succes van deze sponsoractie! Alleen dankzij jullie, alleen samen was dit mogelijk! Alleen samen kun je bruggen bouwen, alleen samen kun je grootse werken realiseren … Daarom zegt Amma soms: “Mijn kinderen zijn mijn kracht.”

Van 1 tot 3 januari zal Swami Shubamritananda Puri een on-line retraite leiden (Engels) rond het thema:

No God; no Peace.
Know God; know Peace.

Het contact en de verbinding met Amma heeft ieder van ons diep geraakt en veranderd. In haar omhelzing hebben we ware vrede gevonden.
Sinds meer dan tien jaar is Swami Shubamritananda één van de meest herkenbare stemmen van Amma in de wereld. Slechts het horen van zijn stem doet ons al ‘thuis komen’.

We treffen elkaar op Nieuwjaarsdag onder leiding Swami Shubamritananda Puri voor een speciaal en feestelijk weekend met meditatie, satsang en yoga.
Lees meer (Engels) en inschrijven

Beste Vrienden,

De sponsoractie 9000 kilometer van Liefde is een actie waarin vele Europese landen en Israël de krachten gebundeld hebben. Sommige landen hebben hun actie al afgerond, anderen gaan nog verder tot aan het nieuwe jaar. Ook wij houden nog even vol!

Wie de tellers op onze website gevolgd heeft, weet dat we in België al een schitterend resultaat bijeen gestapt en geschonken hebben. We danken jullie allemaal al voor de inspanningen en bijdragen die ons dichter bij Amma brengen nu zij Europa niet kan bezoeken. Wat de bijdragen betreft hebben we ons doel bijna bereikt. Qua kilometers hebben we nog een stukje te gaan. Maar uw bijdragen getuigen van zo’n warm medeleven, dat we herinnerd worden aan wat Amma over afstand zegt: ”Waar liefde is, is er geen afstand”. Dus de enige juiste conclusie is dat we er bijna zijn!

Misschien volgde u niet de website maar de sociale media? Dan heeft u beelden gezien van individuen en groepen die wandelden voor het goede doel:

  • in ‘good spirits’ of in gebed verzonken. Lees meer.
  • van een duo dat meermaals afstanden aflegde om noodlijdenden na de watersnood in Wallonië te helpen. Lees meer.
  • van een gezin dat kleding, schoenen en valiezen bracht aan asielzoekers. Lees meer.
  • van wandelaars die elkaar in Amma’s geest ontmoetten. Lees meer.
  • en van wandelaars die vooral de kleintjes meenamen. Lees meer.

Kortom: er zijn zoveel mogelijkheden en motivaties als er mensen zijn.

De kerst-en eindejaarsperiode kan een goede gelegenheid zijn om de benen te strekken, mensen in moeilijkheden te bezoeken of uit te nodigen, mede-wandelaars te ontmoeten, de stilte op te zoeken of een glimlach te gaan brengen aan een eenzame persoon. Dit is ook een periode waarin er veel geschenken gegeven en ontvangen worden. Soms weten mensen niet wat ze de kerstman zullen vragen, of waar ze hun naasten nog blij mee kunnen maken. Er zijn nog veel mensen die dat probleem niet hebben, omdat ze eenvoudigweg niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Door middel van de projecten die Amma in het leven geroepen heeft onder de koepel van Embracing The World, zorgt zij voor deze mensen. Niet alleen tijdens de kerstperiode, maar permanent en structureel. Met onze daden en bijdragen omhelzen ook wij die wereld van noodlijdenden. Ook een bijdrage aan één van Amma’s projecten kan een gepast geschenk zijn om te geven of te krijgen. Er is een immens grote keuze: Embracing The World (engels), Amrita World (engels).

Om die reden lopen, wandelen, fietsen, rijden, zwemmen  … en gaan we nog door tot 1 januari 2022. Helpt u ons om het vooropgestelde doel van € 9000,- te bereiken?
Misschien wou je nog wat kilometers stappen of nog wat euro’s schenken … dan is dit het moment om je aan te sluiten …
Als je geen tijd of geen middelen hebt, kunnen we onze krachten bundelen en met elkaar tot een match komen: “Ik stap, u sponsort mij?”. Of vice versa: “Wie wil kilometers maken bij de bijdrage die ik kan geven?”. Je kunt elkaar vinden via sociale media (Facebook: 9000kmvanliefde/d’amour-BE of Instagram: #9000kmvanliefde). Zo nodig kunt u ook mailen aan: vriendenvanamma@telenet.be. Wij vinden vast wel een match zodat ook u, op uw manier, kunt meedoen!

Veel dank voor al jullie steun!

9000km van Liefde, sponsorwandeling

Graag kondigen wij de internationale online retraite met Swami Amritaswarupananda Puri aan:

Mythe en waarheid over ‘gelukkig zijn’
26-28 november

Deze retraite staat onder de inspirerende leiding van Swami Amritaswarupananda Puri. Neem de tijd om contact te maken met Amma’s leringen onder begeleiding van haar meest vooraanstaande discipel. Swamiji zal onder meer spirituele lezingen geven, interactieve sessies leiden, devotioneel zingen … Ook andere discipelen van Amma zullen sessies, lessen en workshops geven, met onder andere meditatie, Amrita Yoga en een inspirerende Homa (vuurceremonie).

Inschrijven voor de retreat en / of de homa is nu mogelijk via de website (engels en/of frans) van www.retreats.embracingtheworld.org

Vanavond om 20u30 ontmoeten wij elkaar virtueel rond de satsang van swami Shubamritananda Puri ter gelegenheid van de sponsoractie 9000 km van Liefde. We hebben u de gegevens voor de ZOOM-meeting al doorgestuurd, maar we geven ze hier nog eens mee:

Satsang Swami Shubamritananda Puri
WALK OF LOVE
Zondag 14 november, 20u30
via zoom klik hier

 

Omdat het aantal deelnemers voor deze ZOOM-meeting niet onbeperkt is en iedereen in Europa kan deelnemen, is er nog een extra mogelijkheid gecreëerd om zeker te zijn dat iedereen mee kan volgen. Als u geen toegang zou hebben tot de ZOOM-meeting, kunt u via You Tube kijken. Klik hier voor die verbinding.

Deel dit bericht zo snel en zo veel mogelijk zodat iedereen op tijd op de hoogte is.
Tot vanavond!

Graag kondigen wij de internationale online retraite met Swami Amritaswarupananda Puri aan:
 

Mythe en waarheid over ‘gelukkig zijn’
26-28 november

 
Deze retraite staat onder de inspirerende leiding van Swami Amritaswarupananda Puri. Neem de tijd om contact te maken met Amma's leringen onder begeleiding van haar meest vooraanstaande discipel. Swamiji zal onder meer spirituele lezingen geven, interactieve sessies leiden, devotioneel zingen … Ook andere discipelen van Amma zullen sessies, lessen en workshops geven, met onder andere meditatie, Amrita Yoga en een inspirerende Homa (vuurceremonie).
 
Inschrijven is op dit moment nog niet mogelijk, maar hou die dagen alvast vrij!
Binnenkort krijgt u meer info.
U kunt ook de website (engels en/of frans) in het oog houden.