Enkele jaren geleden deden we een inzameling voor het opvangcentrum van Fedasil in Broechem. Jullie namen toen allen enthousiast de gevraagde spulletjes mee naar de satsang in het centrum en wij zorgden voor de bezorging bij het opvangcentrum. Zo kregen we toen samen een zeer mooie gift bij elkaar waar ze zeer dankbaar voor waren. Onlangs namen we opnieuw contact op met het opvangcentrum om te vragen of er nog ergens nood aan was. Ze waren heel blij met onze vraag en bezorgden ons het volgende overzicht:
 • sporttassen
 • rugzakken
 • reistassen/reiskoffers
 • tienerkledij jongens
 • tienerkledij meisjes
 • kledij en schoenen voor volwassenen: bij voorkeur kleine maatjes

Bovendien konden we ook een rondleiding krijgen om hun werking beter te leren kennen. Hier leerden we dat er een capaciteit is voor 440 asielzoekers, momenteel zitten ze bijna aan hun limiet. Het gaat om alleenstaande mannen, gezinnen met (jonge) kinderen en niet-begeleide minderjarige jongens. Ze wachten er op hun interview om in aanmerking te kunnen komen voor asiel in België en vervolgens is het opnieuw wachten op het resultaat. Doordat de procedures momenteel vertraging oplopen, verblijven ze gemiddeld 1,5 jaar in het opvangcentrum.  Het centrum draait al vele jaren en is erg goed georganiseerd. Er wordt een mooie mix gezocht tussen respect voor ieders afkomst en gewoonten enerzijds en het kennismaken met de manier waarop de dingen in België werken anderzijds. Er wordt gezocht naar zinvolle dagbesteding, werk buiten het opvangcentrum, connectie met de buurt, … Er wordt ook heel erg ingezet op vrijwilligers om datgene ‘extra’ te kunnen bieden wat met hun middelen niet mogelijk is: huiswerkbegeleiding voor de kinderen, handwerken voor de mama’s, leuke activiteiten organiseren…

Foto afkomstig van www.fedasil.be

We stapten er met een warm gevoel naar buiten, maar ook wel met het besef hoe voor deze mensen, na een moeilijk verleden ook nog een lange periode van onzekerheid te wachten staat. Hoe zij allemaal dromen van een leven van vrede, voldoening, veiligheid, vrijheid. Net als wij allemaal, net zoals Amma de wereld droomt.
Hoewel er nog geen activiteiten in het centrum gepland zijn, is iedereen welkom om een (coronaproof) bezoekje te brengen. Bekijk gerust bovenstaand lijstje en neem je spulletjes mee. Dit kan enkel op afspraak bij voorkeur in het weekend, en enkel na bevestiging te hebben ontvangen. Het kan een mooie gelegenheid zijn om Amma’s centrum nog eens te bezoeken. De inzameling loopt tot 31 december.
We kijken ernaar uit om jullie bijdragen in ontvangst te nemen en elkaar daarbij persoonlijk te ontmoeten,

Ter gelegenheid van Goeroe Poernima wordt er op vrijdag 23 juli om 5u30 ’s morgens, vanuit Amritapuri een live webcast uitgezonden, met: paduka puja, een lezing van Amma, bhajans …

Ga naar: www.vriendenvanamma.be / tab: live satsangs en klik op Amma’s foto bovenaan.
Of klik hier.

 

Er is ook een Goeroe Poernima retreat in Duitsland met Swami Shubamritananda Puri van vrijdag 23 juli 18u30 tot zondag 25 juli 2021 15u.

Via Zoom kun je online deelnemen aan de 3-daagse retreat. Prijs € 50,-. Kies bij de boeking voor E-ticket. De dag voor aanvang krijgt u de Zoom-link toegestuurd.

Meer info en aanmelden kan hier.

 

Stilaan haalt iedereen opgelucht adem over de afnemende covid-pandemie. Onze gedachten gaan uit naar hen die dierbaren verloren of nog niet (volledig) hersteld zijn. Alsook naar iedereen die tengevolge van de pandemie nog kampt met financiële, sociaal-emotionele en/of andere problemen.
Graag hadden wij jullie in Amma’s centrum uitgenodigd voor een programma ter ere van Goeroe Poernima. Goeroe Poernima is een dankfeest dat in India op 23 juli gevierd wordt uit respect voor grote Meesters (Mahatma’s).
Op dit moment kunnen wij echter (nog) niet voldoen aan de vereiste voorwaarden om met velen op een veilige manier samen te komen.
Amma vraagt ons allen om voorzichtig te zijn en alle maatregelen te volgen die door de overheid opgelegd worden. Het gaat niet alleen om onze eigen gezondheid maar ook om de gezondheid van de zwakkeren en ouderen onder ons. Als de regels verschillend geïnterpreteerd kunnen worden, dan moet iedereen bovenal shraddha (onderscheidingsvermogen en alertheid) aan de dag leggen. Zij raadt ook iedereen aan om zich te laten vaccineren, want enkel op die manier kan de pandemie bedwongen worden.

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om de situatie in het centrum wat nader toe te lichten, u uit te nodigen voor wat wel mogelijk is en een blik op het toekomstperspectief te werpen.
Op dit moment hanteren wij nog altijd de regels van afstand houden (1.5m) en een mondmasker dragen. Daarnaast verluchten we zoveel mogelijk. Deze regels gelden ook voor personen die reeds gevaccineerd zijn en een corona-certificaat hebben. De betrekkelijk kleine meditatieruimte (40m2) en de geringe verluchtingsmogelijkheden zijn grote beperkingen. Er kan slechts één koepel open gezet worden, de ramen kunnen niet open. Bij mooi weer kunnen we wel de deuren van de meditatieruimte en de buitendeuren open zetten, maar als het koud of winderig is, is dat geen optie. Dit alles maakt dat samen zingen op dit moment niet veilig is.

Op bovengenoemde veilige manier (1.5m afstand + mondmasker) kunnen we in de meditatieruimte 8 personen tegelijk ontvangen. Dit aantal is inclusief de begeleiders vanuit het centrum.
We organiseren dus geen programma’s maar je kunt ons wel contacteren en vooraf afspreken om voor één van de volgende activiteiten te komen:

 • On-line satsang vanuit Amritapuri op zaterdag (13u30 – 17u00)
 • Archana (dagelijks van 07u00 – 08u00)
 • Meditatie, stilte ervaren, seva
 • IAM-meditatie cursus (we hebben de intentie om maandelijks een cursus te geven met maximaal 4 deelnemers tegelijk).

Omwille van het maximaal aantal personen dat we in de meditatieruimte kunnen plaatsen, vragen we je om alleen te komen als je op voorhand van ons een bevestigend antwoord op je verzoek hebt ontvangen.
Om een veilig verloop te kunnen monitoren, zullen wij tevens een CO2-meter installeren. Wij raden aan om bij koud weer warme kleding en een shawl te voorzien.

We hopen dat de situatie tegen Amma’s verjaardag (27 september) zo positief geëvolueerd zal zijn, dat de overheid de maatregelen kan versoepelen. Dit hangt natuurlijk mede af van de vaccinatiegraad en de virusvarianten. Houd onze nieuwsbrieven en de website in het oog voor eventuele veranderingen.
Ook heeft Alin aan Amma toelating gevraagd om de ramen in de meditatieruimte te veranderen (zodat zij open gezet kunnen worden) en een efficiënt verluchtingssysteem te installeren. Dit geeft perspectief op de langere termijn.

Omwille van dit alles kunnen we dit jaar in het centrum geen programma organiseren voor Goeroe Poernima.
Maar we geven jullie graag iets mee ter overweging bij de wassende maan die op 23 juli haar volheid zal bereiken:

De volle maan waarop Goeroe Poernima gevierd wordt, herinnert ons eraan dat wij onze ‘innerlijke vol(ledig)heid’ moeten vinden. Wanneer we door de kleine raampjes van ons denken naar de wereld kijken, komen we tot verkeerde conclusies over onszelf en de wereld. De Goeroe is de meest betrouwbare persoon die ons de realiteit kan doen inzien:
“Ik ben niet dit kleine wezen van lichaam, geest en intellect, ik ben het oneindige en alles doordringende. Ik ben de volheid zelf.”

Lees hier het hele artikel (Engels).

Lokaha samastah sukhino bhavantu!

Afgelopen 15 jaar was er elke zomer een internationaal AYUDH kamp waarbij een 300 tal jongeren bij elkaar kwamen in de ashram in Duitsland. Gedurende tien dagen leerden en werkten we samen aan een thema, onder meer door deel te nemen aan workshops.
Omwille van de veiligheidsmaatregelen in verband met het coronavirus kan een fysieke ontmoeting met jongeren van verschillende landen ook dit jaar niet plaatsvinden. Iedereen vindt dat natuurlijk heel jammer en had graag deze zomer zijn vrienden weer gezien en naar inspirerende speeches geluisterd.
Vanwege het succes vorig jaar, wordt er ook dit jaar gedurende een hele week een on-line kamp georganiseerd. Kort na deze on-line samenkomst zal er op nationaal niveau gelegenheid zijn om elkaar fysiek te ontmoeten (met in acht name van de coronamaatregelen). We komen hier later in deze nieuwsbrief nog op terug.

 

De online bijeenkomst zal plaatsvinden van
Vrijdag 23 juli tot en met donderdag 29 juli
Het thema zal zijn:
“Cultivating Care ~ Compassion, Action, Respect, Empathy ~”

Dit betekent: ” Zorg stimuleren door mededogen te ontwikkelen, actie te ondernemen, respect te hebben en empathie te tonen”.
Het on-line kamp start in het weekend met interactieve speeches, workshops en avondprogramma’s. Gedurende de week blijven we in de AYUDH – sfeer door elke avond workshops of activiteiten te voorzien. Tijdens het on-line kamp wordt er in het Engels gecommuniceerd. Er zal geen vertaling zijn naar je moedertaal. Voor deelname aan dit on-line kamp wordt geen vergoeding gevraagd.

Na het on-line kamp is er aansluitend een

Nationale AYUDH-dag
zaterdag 31 juli
Centrum van Amma
Tielrode

Op deze dag ontmoeten de AYUDH-jongeren van België elkaar fysiek, mits de corona-maatregelen dit toelaten. Het programma voor deze dag ligt nog niet geheel vast, maar de onderwerpen die op deze dag aan bod komen, zullen aansluiten bij de onderwerpen van het on-line programma in de week daarvoor. Daarom kun je enkel aan de dag in België deelnemen als je aan het on-line kamp hebt deelgenomen.  Deze dag gaat door in het Centrum van Amma (Tielrode, België).

Op  facebook en instagram vind je meer informatie.

Ben je tussen de 15 en 30 jaar oud en wil je je graag laten inspireren door het online kamp en de nationale AYUDH-dag? Wacht niet en schrijf je zo snel mogelijk in:

 1. Inschrijven voor het on-line kamp kan via de link op de website van AYUDH
 2. Inschrijven voor de nationale AYUDH-dag kan (alleen als je ook deelneemt aan het on-line kamp) via het on-line formulier

Inschrijven kan tot 18 juli. Als je nog vragen of twijfels hebt, contacteer gerust Leonie via: belgium@ayudh.eu

Voor AYUDH België,
Leonie

Leer om je helemaal te geven en onbevreesd te zijn

 EEN RETRAITE MET AMMA’S OUDSTE DISCIPEL

ZATERDAG & ZONDAG 29 & 30 MEI

Swami Amritaswaroepananda Poeri zal deze inspirerende tweedaagse retraite leiden. Maak kennis met Amma’s leringen onder leiding van haar oudste discipel. Swamiji zal onder andere spirituele lezingen geven, interactieve sessies leiden en devotionele zang en meer aanbieden. Er zullen ook sessies zijn met andere discipelen van Amma.

Zaterdag 29 mei: 15u00 – 04u30 (30/05) *
Zondag 30 mei: 16u00 – 04u30 (31/05) *

* Deze tijden kunnen nog veranderen

De retraite start zaterdagochtend met een inspirerende Homa (vuurceremonie) die voor iedereen toegankelijk is en uitgezonden wordt via YouTube. Contacteer ons via events@amma.org als u hierover meer informatie wilt ontvangen, of als u met een speciale intentie wilt deelnemen.
Elke ochtend zal Swami Amritaswaroepananda Poeri een satsang (spirituele lezing) houden en in gesprek gaan met enkele van Amma’s toegewijden. De avondprogramma’s bestaan uit een interactieve vraag-en-antwoordsessie en bhajans (devotionele zang), onder leiding van Swamiji. Daarnaast zullen onder andere Amrita Yoga en momenten voor meditatie worden aangeboden door Amma’s leerlingen. Er wordt voldoende tijd voorzien voor pauzes.

Bekijk hier de promovideo om een idee te krijgen van de retraite.

Praktische toelichting:

 • U kunt zich via deze link online registreren voor de retraite:
  https://onlineretreats.amma.org
 • Als je een Amma Live-account hebt, kun je hetzelfde e-mailadres en wachtwoord gebruiken om in te loggen en je te registreren voor de retraite.
 • Registratie is mogelijk voor één dag of voor beide dagen. Hoewel we aanraden om zoveel mogelijk deel te nemen aan de live-sessies, zullen herhalingen van alle sessies een maand lang beschikbaar zijn.
 • De retraite is in het Engels. Vertalingen in het Frans, Spaans, Duits, Italiaans en Russisch zijn binnen de 24-48 uur beschikbaar. Japans is binnen 72 uur beschikbaar.
 • De kosten van de retraite zijn: $108 voor beide dagen (ongeveer €89), $65 voor één dag (ongeveer €45). Als deze prijs voor u onoverkomelijk is, stuur dan een e-mail naar events@amma.org om een lagere prijs aan te vragen.

Sinds het begin van de Covid-19-pandemie heeft Amma’s organisatie in India, de Mata Amritanandamayi Math, essentiële hulp georganiseerd:

 • Gezondheidszorg voor Covid-19-patiënten
 • Financiële steun en voedselvoorziening voor duizenden gezinnen die geen inkomen meer hadden
 • Coördinatie van de vaccinatiecampagne voor personeel in de gezondheidszorg in Kerala
 • Het opzetten en runnen van een telefonische hotline voor mensen die lijden aan angst en depressie als gevolg van de pandemie.

Desalniettemin is de tweede golf van de Covid-19-pandemie in India verwoestend. Veel mensen verloren het leven en de nood aan humanitaire hulp ter ondersteuning van de pandemieslachtoffers neemt dagelijks toe. Daarom heeft Vrienden van Amma VZW, samen met andere Europese NGO’s, de “COVID-19 hulp voor India” in het leven geroepen. Indien u een bijdrage zou willen doen, kan dat op:
 

Vrienden van Amma ‘ETW’
BE18 7360 4359 1965
Met vermelding van: COVID-19 hulp voor India
 
Alle bijdragen worden aangewend om de Mata Amritanandamayi Math te steunen om medische en daaraan gerelateerde zorg te blijven geven aan getroffenen en hun families.

Lees meer 1 (Engels)
Lees meer 2 (Engels)

De muziek van de stilte

Retraite met Swami Poernamritananda Poeri
16-18 april 2021


Het team van de stilteseminaries van Amritapoeri nodigt u van harte uit voor een unieke retraite met Swami Poernamritananda Poeri. In deze retraite zal Swamiji vertellen over spirituele ervaringen, beschouwingen geven over de Sri Chakra Yantra (een oersymbool dat de vereniging van Shiva en Shakti vertegenwoordigt) en licht werpen op de meditatiebeoefening van Nada Yoga, een eenvoudige, op klank gebaseerde oefening die ons van de uiterlijke geluiden naar de innerlijke klank en uiteindelijk tot stilte leidt.
 • Satsangs over Mystieke Ervaring,
 • Nada Yoga & de Sri Chakra Yantra
 • Geleide meditaties
 • Vraag en antwoord met Swamiji
 • Fluitmeditatie
 • Bhajan-lessen
 • Yogalessen
Vertalingen worden voorzien in het Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Japans en Russisch.
De sessies blijven 7 dagen beschikbaar.

Leid ons naar het Licht

Een Paasretraite met Swami Shubamritananda Puri
2-4 april 2021


Vele jaren gaf Swami Shubamrita met Pasen een retraite in één van de Europese landen. We zijn blij dat we die traditie in ere kunnen houden en zijn retraite dit jaar vanuit Amritapuri kunnen aanbieden, zodat iedereen kan deelnemen.
Hieronder lees je hoe Swami de retraite ziet:

“Wij zijn allemaal lichtgevende sterren die versluierd zijn door een menselijk lichaam. Het licht dat we zoeken zit altijd al in ons en straalt voluit. We hoeven ons enkel maar naar binnen te keren. Laten we tijdens deze Paasretraite mediteren en reflecteren op hoe we in contact kunnen komen met dit innerlijke licht en de duisternis vaarwel kunnen zeggen.
Laten we ons afstemmen op Amma’s Licht dat altijd in ons hart schijnt als het goddelijke licht van het Zelf”
  

3 volledige dagen met Swamiji:
 • Satsangs
 • Zit- en wandelmeditatie
 • Vraag & Antwoord sessies LIVE met Swamiji via Zoom
 • Yoga & Herstellende yoga
 • Reflecties op bhajanteksten
 • Teksten over stilte
Vertalingen in Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Japans, Russisch zijn voorzien.
De sessies blijven 7 dagen beschikbaar.
Amrita Silent Retreats nodigt je uit voor een lezing en korte meditatie gegeven door Swami Shubamritananda op 21 maart 2021, om 18u00 (Europese tijd).
De lezing zal in het Engels gegeven worden, het onderwerp zal zijn:
“Finding Fulfillment in Life”
Meeting ID: 820 2151 1651
Passcode: 097472
We zien uit naar je deelname!

 

Liefde is het antwoord

Een retraite, geleid door Amma’s meest ervaren swami,
met als thema “Goddelijke Liefde”
Zaterdag & zondag 13 & 14 februari

Deze inspirerende tweedaagse retraite zal geleid worden door Swami Amritaswarupananda Puri. Neem de tijd om in contact te komen met Amma’s wijze lessen onder leiding van haar oudste discipel. Swamiji zal onder meer spirituele lezingen geven, interactieve sessies begeleiden en devotionele zang aanbieden. Er zullen ook sessies zijn met Amma’s Noord-Amerikaanse discipelen.

Zaterdag 13 feb
14u00 – 04u30 CET*
Zondag 14 feb
15u00 – 04u30  CET*

* CET = Central European Time. De planning is onder voorbehoud.

Het tijdstip waarop de live-sessies uitgezonden worden, is gebaseerd op de Noord-Amerikaanse tijdzones. Maar deelnemers buiten Noord-Amerika zijn evenzeer welkom om zich te registreren. De retraite wordt in het Engels gegeven. Vertalingen in het Duits, Spaans, Italiaans, Japans en Frans zullen binnen ongeveer 24 uur na de livesessie beschikbaar zijn. Mogelijks worden er nog vertalingen naar andere talen toegevoegd, kijk hiervoor op amma.org/SwamijiFebRetreat. Tot 14 dagen na de retraite zijn herhalingen van de sessies beschikbaar.

De retraite begint op zaterdag met een inspirerende Homa Vuur Ceremonie die uitgezonden wordt via YouTube en voor iedereen toegankelijk is. Het is mogelijk om hiervoor in te schrijven met een speciale intentie. Deze inschrijving zal binnenkort worden geopend op amma.org/SwamijiFebRetreat .

Op beide dagen zal Swami Amritaswarupananda Puri beginnen met een satsang (spirituele lezing) en een speciaal discussiepanel houden met enkele van Amma’s oudste toegewijden. Beide dagen worden afgesloten met een avondprogramma onder leiding van Swamiji. Dit omvat een interactieve vraag-en-antwoordsessie en bhajans (devotionele zang). Daarnaast zullen Amrita Yoga, momenten voor meditatie en inspirerende voordrachten worden aangeboden door Amma’s discipelen en toegewijden. Er wordt voldoende tijd voorzien voor pauzes.

Registreren is nu mogelijk
Als je een Amma Live-account hebt, mag je hetzelfde e-mailadres en wachtwoord gebruiken om in te loggen en je te registreren voor de retraite.

Voor het volgen van beide dagen zijn de kosten ongeveer € 89,00 (108 USD),  voor één dag ongeveer € 54 (65 USD).

Details en de meest actuele info vindt u op: amma.org/SwamijiFebRetreat
Als je niet in staat bent om de gevraagde prijs te betalen, stuur dan een e-mail om te informeren naar het aanvragen van een lagere prijs: events@amma.org

Ook voor andere vragen neem je best rechtstreeks contact op met: events@amma.org.

Organisator: MA Center, San Ramon, Californie (USA)

Vrienden van Amma