Na vele jaren kunnen we weer samen op weg naar het vernieuwende licht dat Pasen ons brengt! Het programma zal gedeeltelijk zijn zoals we gewoon waren voor corona, maar deels zal het nieuw zijn.

Let op: Vanwege dit meerdaags Paasprogramma zal de satsang op donderdag 6 april (1e donderdag!) NIET DOORGAAN!

Goede Vrijdag (7 april)
11u-18u: Met tekst, muziek en film contempleren we op de laatste uren van Jezus’ leven.
Goede vrijdag is een vastendag, we brengen deze ook zoveel mogelijk in stilte door.

Stille Zaterdag (8 april)
21u: Paasviering met recitatie, lezing, bhajans, meditatie tot ongeveer 24u.
Wie wil kan daarna aansluiten voor de Paaswake die we doorbrengen met onder andere film, meditatief wandelen, archana.
Het is mogelijk om het avondprogramma bij te wonen zonder aan de wake deel te nemen.

Paaszondag (9 april)
Voor de deelnemers aan de Paaswake is er ’s morgens rond 8u een gezamenlijk Paasontbijt. Hiervoor vragen we een onkostenvergoeding van 10 euro.

 

Om organisatorische redenen vragen we u vriendelijk om u van te voren op te geven voor de Paaswake + Paasontbijt. Stuur uw volledige naam, telefoonnummer en emailadres door aan vriendenvanamma@telenet.be (zo nodig kunt u uw gegevens sturen via sms: 0472 / 86 85 88).

 

Op zondag 12 maart zijn we, na de satsang ’s morgens in het centrum, met velen vanuit het centrum samengekomen aan het standbeeld ‘Den Toeter’ op de dijk in Tielrode om zwerfvuil te rapen: 17 volwassenen en 3 kinderen hielpen mee. Omdat we, samen met de lokale milieugroep, met zo’n 30 personen waren, konden we echt in verschillende richtingen uitzwermen.
Sommigen strandden een tiental meters verderop in het kinderspeelbos waar in een hoek nog vele restanten lagen van een vroegere stortplek. Anderen hebben de kanten van een beek in de polder uitgepluist. Sommige groepjes baanden zich een weg door de buitendijkse schorren van Schelde en Durme. En de rest ging van boven langs de dijken en rond de polder om mee te pakken wat daar niet hoort.
Bij aanvang vernamen we dat de hoeveelheid afval die we jaarlijks bij deze opruimactie verzamelen, aan het afnemen is. Dat is goed nieuws! En we vonden dat dat in de schorren van de Schelde ook wel te merken was. Op sommige plekken waar we andere jaren met meerdere personen echt lang bezig waren, waren we nu rapper klaar. Maar als je dan bekijkt wat er aan het eind toch is samen gebracht, dan weet je dat we de komende jaren nog werk genoeg zullen hebben.
De hoge waterstanden in de winter brengen het vuil tot op het land, soms tot in de polder. De begroeiing – vooral het riet op de oevers– houdt het vuil tegen als het water zich terugtrekt. Als in een zeef blijft het vuil achter, totdat … wij het oprapen. Zeker in de schorren kunnen we zien dat dit vooral over alle soorten, inmiddels onherkenbaar afgeronde scherven hard plastic gaat.

We geven u graag een beeld van de gezamenlijke indrukken en van wat we zoal opraapten.
Plastic oorstokjes (nog altijd heel veel!), een legoblokje, de hak van een schoen, plastic doppen (en ringetjes van plastic doppen!), isimo, een half servies dessertbordjes, fietsbanden, drankblikjes, een halve bloempot, een identiteitskaart, stukken van een auto, sigarettenpeuken, 2x condoom (in verpakking), metalen staaf, mondmasker, flessen, schoenzool, afbakenlint, gescheurde kledij, balletschoen, potlood, electriciteitskabels, touw.
Velen die op de dijken vuil verzamelden meldden dat ze véél plastic zakjes met hondenpoep (!) en vochtige hygiënische doekjes vonden in de beek, in struiken, in het gras. Buiten dat vonden we relatief weinig ‘vers’ gedumpt afval. We hopen dat dat aansluit bij de positieve trend van de afnemende hoeveelheid zwerfvuil die we bijeen brengen.

Al dat vuil zwerft rond en ondergaat een heel traag afbraakproces. Het wordt steeds kleiner tot er niet meer dan onherkenbare delen van overblijven. Minder zichtbaar maar nog duidelijk aanwezig.
Naast de speeltuin troffen we een hoop opgehoogde aarde aan, vol met afval in verschillende afbraakstadia. We bleven maar afval vinden in dat speelbos. Toch fijn voor de jonge generatie dat het daar nu weer proper is!
De wet van de geleidelijkheid toont ons hoe we bezig zijn, alsof we in de spiegel kijken. Reeds benoemde voorwerpen troffen we rijkelijk aan, vooral stukken harde plastiek in alle formaten. Als je daar niet stil van wordt … het vervult je van schaamte over hoe we omgaan met de aarde. Laten we samen de omgeving zuiveren, telkens opnieuw.

Iedereen die die middag een wandeling op de dijken deed kon niet naast de zwerfvuilrapers kijken. Onze aanwezigheid leek wandelaars en fietsers op de dijk te inspireren tot positieve waarderingen en spontane bedankingen.
Sommige vuilrapers hadden het geluk om te zien hoe de reeën, die sinds enkele jaren in de polder leven, een kleine show gaven in hardlopen en vèr springen. Misschien waren ze zoveel volk in en rond de polder toch niet gewoon. Of voelden ze door onze ‘grote schoonmaak’ de aankomende lente kriebelen in hoofd en poten …

We hopen volgend jaar met nog meer mensen, nog meer gebied rond het centrum, nog verder ‘schoon’ te kunnen maken!
Dit mag je niet missen! Zorg dat je er (weer) bij bent!

Enige tijd geleden lieten we jullie weten dat Amma gevraagd is de C20 te leiden, in het kader van de G20 die dit jaar in India zal plaatsvinden onder leiding van president Modi.
De G20 is een Groep van 19 landen plus de Europese Unie (en enkele uitgenodigde landen) die een belangrijk forum vormt voor internationale samenwerking.
C20 staat voor Civil20 en adviseert de G20 over burgerlijke en maatschappelijke belangen. Het is een platform waarin sociaal-maatschappelijke, niet-gouvernementele en ‘not-for-profit’-organisaties vertegenwoordigd zijn. Via dit platform worden de bezorgdheden van gewone mensen onder de aandacht gebracht.

De president van India beoogt de G20 dichter bij de mensen te brengen onder het motto “één aarde – één familie – één toekomst”. Dit is de vertaling van de Sanskriet term ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ die verwijst naar eenheid in diversiteit. Door letterlijk iedereen die bij haar komt te omarmen als één familie èn door haar brede spectrum van charitatieve projecten, is Amma HET toonbeeld van eenheid. Daarom is zij gevraagd deze C20 te leiden. Haar visie is dat we de economische en wetenschappelijke ontwikkeling in balans moeten brengen met onze afhankelijkheid van de natuur.

 

Amma wil middels een wetenschappelijke studie zoveel mogelijk informatie verzamelen over hetgeen de mensen écht bezig houdt.  Daartoe wordt er op dit moment in 35 landen een enquête gehouden over hoe jij je dagelijks leven ervaart. Deze digitale vragenlijst kan door iedereen ingevuld en verder gedeeld worden. We hopen op duizenden deelnemers!
De naam van deze meerkeuzevragenlijst is:

C20 – Hoe gelukkig ben jij?
C20 – How is your life?

Via deze link kom je bij de vragen (invultijd 20 minuten).
Wil jij bijdragen aan het verzamelen van informatie die door Amma gebruikt wordt om de G20 te adviseren? Vul dan de on-line vragenlijst in. Er zijn drie open vragen; als je kunt, beantwoord die dan het Engels. Deelname is anoniem en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Deel de link ook via mail, Whats App, Telegram etc … en vraag anderen om hem ook in te vullen.

Tot slot, maar niet onbelangrijk: vanwege de vele talen en cultuurverschillen in de wereld, vraagt het heel veel voorbereidings- en verwerkingstijd om alle deze informatie te bundelen. Daarom dringt de tijd en wordt gevraagd om alle info voor 7 maart binnen te brengen. Dus aarzel niet en stel het niet uit als je een schakel in dit geheel wenst te zijn.
Met het motto “You are the light”  roepen G20 en C20 ons op de vlam van onzelfzuchtige dienstverlening te ontsteken en een rolmodel te zijn op de weg naar een vredevolle wereld en toekomst.

Meer info vindt u op:
www.embracingtheworld.orgwww.amritaworld.orgwww.civil20.net, c20.amma.org

Amma’s speech bij de inhuldiging van C20 (engels ondertiteld)

 

Enige tijd geleden lieten we jullie weten dat Amma gevraagd is de C20 te leiden, in het kader van de G20 die dit jaar in India zal plaatsvinden onder leiding van president Modi.
De G20 is een groep van 19 landen plus de Europese Unie die een belangrijk forum vormt voor internationale economische samenwerking en lange termijn uitdagingen.
C20 staat voor Civil20 en adviseert de G20 over burgerlijke en maatschappelijke belangen. Het is een platform waarin lokale, nationale en internationale sociaal-maatschappelijke, niet-gouvernementele en ‘not-for-profit’-organisaties vertegenwoordigd zijn. Via dit platform worden de bezorgdheden van gewone mensen onder de aandacht gebracht en wordt de aandacht van de wereld gefocused op de meest dringende problemen van de mensheid.

De president van India beoogt de G20 actie-georiënteerd te maken en dichter bij de mensen te brengen onder het motto “één aarde – één familie – één toekomst”. Dit is de vertaling van de Sanskriet term ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ die verwijst naar eenheid in diversiteit. Door letterlijk iedereen die bij haar komt te omarmen als één familie en door haar brede spectrum van charitatieve projecten, is Amma HET toonbeeld van eenheid, solidariteit en compassie. Daarom is zij gevraagd deze C20 te leiden.

Amma heeft heeft dit voorzitterschap aanvaard en te kennen gegeven dat ze zoveel mogelijk informatie vanuit de maatschappelijke basis bijeen wil brengen. Informatie over hetgeen de mensen ècht bezig houdt op het vlak van welzijn, gezondheid, omgeving, duurzaamheid, educatie, digitalisering, veiligheid, technologie, levenseinde, basisbehoeften etc, etc.  Klik hier als je Amma’s speech bij de inhuldiging van C20 wilt beluisteren of lezen.

Om deze informatie van gewone mensen te verkrijgen zijn 2 vragenlijsten ontwikkeld:
Eén vragenlijst wordt gebruikt door mensen die een persoonlijk interview met anderen gaan afnemen. Als je een Master diploma en ervaring hebt in sociaal werk en het Engels goed beheerst, kun je je hiervoor inschrijven via dit formulier .
Daarnaast zal er een digitale vragenlijst komen die door iedereen ingevuld en vrij gedeeld kan worden.
Op dit moment wordt aan beide vragenlijsten de laatste hand gelegd.

Daarnaast worden burgerlijke en maatschappelijke organisaties (VZW’s, NGO’s, non-profit & not-for-profit organisaties, vrijwilligersorganisaties etc) opgeroepen om de verlangens van de mensen kenbaar te maken aan de wereldleiders in de G20. Alle doelen zijn ondergebracht in 5 hoofdthema’s (zie c20.amma.org):

  1. Duurzame en veerkrachtige gemeenschappen Lees meer (Engels)
  2. Onderwijs en digitale transformatie Lees meer (Engels)
  3. Geïntegreerde holistische gezondheid Lees meer (Engels)
  4. Technologie, veiligheid en transparantie Lees meer (Engels)
  5. Gendergelijkheid en kansarmoede Lees meer (Engels)

Genoemde organisaties kunnen zich per thema registreren om deel te nemen aan de meetings (on-line / live).
Daarnaast is het mogelijk om bestaande projecten onder de aandacht te brengen. De C20 zal de meest geschikte projecten uitkiezen en aan de G20 presenteren met het doel dat zij gekopieerd en ook op andere plaatsen uitgerold kunnen worden. Onder verschillende hoofdthema’s vindt u dergelijke voorbeeld-projecten terug onder de naam: ‘udaharans’.
Als u persoonlijk mensen kent in non-gouvernementele burgerlijke of maatschappelijke organisaties, stellen wij u voor om hen op de hoogte te brengen van de website waar deze oproep wordt gedaan: c20.amma.org . Zij kunnen langs die weg rechtstreeks met de aangewezen (en best ingelichte) personen in contact treden.

Tot slot, maar niet onbelangrijk: Vanwege de vele talen en cultuurverschillen in de wereld, vraagt het heel veel voorbereidings- en verwerkingstijd om alle deze informatie te bundelen. Daarom dringt de tijd en wordt gevraagd om alle info voor 1 maart binnen te brengen. Dus aarzel niet en stel het niet uit als u een schakel in dit geheel wenst te zijn.
Met het motto “You are the light”  roepen G20 en C20 ons op de vlam van onzelfzuchtige dienstverlening te ontsteken en een rolmodel te zijn op de weg naar een vredevolle wereld en toekomst.

Het is bijna zover, zondag 12 maart 2023 gaat de zwerfvuilactie opnieuw door in Tielrode. We sluiten ons terug aan bij de milieugroep ‘Ons Streven’ die deze jaarlijkse actie organiseert.

Amma vindt het heel belangrijk dat we zorg dragen voor de natuur en dus ook in onze regio milieuvervuiling tegen gaan. Vrienden van Amma steekt graag in België de handen uit de mouwen om mee te werken aan het oplossen van dit probleem. Daarom gaan we het zwerfvuil opruimen dat in de prachtige, directe omgeving van Amma’s centrum ligt: de dijken en de schorren langs de Durme en Schelde. Na de hoge getijden van deze winter is er opnieuw heel wat afval aangespoeld op de oevers van beide rivieren.
De schorren en slikken en beide rivieren zelf zijn Europees beschermd. Ze maken niet alleen deel uit van een waardevol natuurgebied, ze zijn ook van internationaal belang. Talrijke trekvogels komen hier overwinteren en het is een belangrijk broedgebied voor vele water- en zangvogels.

We verzamelen op 12 maart om 14 uur aan het standbeeld van ‘de Toeter’ (einde Sint-Jozefstraat) te Tielrode en sluiten ons daar aan bij ‘Ons Streven’, de lokale milieuwerkgroep van Tielrode. De gemeente Temse geeft logistieke ondersteuning aan deze opruimactie en stelt onder andere vuilnisrapers, handschoenen en vuilniszakken ter beschikking. Neem zeker je laarzen mee en trek kledij aan die vuil mag worden. De deelname van Vrienden van Amma was steeds een groot succes! We sluiten de namiddag af met een drankje in het Gildenhuis aangeboden door Ons Streven.

We kunnen ook in ons dagelijks leven een steentje bijdragen door bijvoorbeeld op regelmatige basis de omgeving waar we wonen proper te maken. Honderden zwerfvuilvrijwilligers houden zo in Vlaanderen trouw hun opruimgebied schoon. Heel wat gemeenten zijn hierbij aangesloten en bieden ondersteuning.
We kunnen ons laten inspireren door deze ‘mooimakers’. Jong en oud kan hieraan meedoen. Ga maar eens kijken op de website van ‘de mooimakers’ https://mooimakers.be/.

Je bent van harte welkom om er samen en met volle goesting weer tegen aan te gaan! Tot zondag 12 maart!

Wafelbak VLOS 2023

Op zaterdag 7 januari 2023 was er een nieuwjaarsfeest voor vluchtelingen, georganiseerd door VLOS (Vluchtelingen Opvang Sint-Niklaas). Traditiegetrouw verzorgt Vrienden van Amma het dessert met warme, versgebakken wafels. Na enkele coronajaren waren we dit jaar terug van de partij. Het feest had plaats in de refter van de Broedersschool in Sint-Niklaas. Het is een mooi Art-Deco gebouw met prachtige glasramen met allegorische voorstellingen van een reeks deugden. Toen we rond 16u aankwamen, waren de tafels reeds mooi gedekt. Er was een kinderspeelhoek gecreëerd en in een andere hoek lagen vele cadeaus te wachten.

We werden hartelijk verwelkomd door Dominique en Linda, de organisatoren van het nieuwjaarsfeest. In de keuken waren al veel vrijwilligers aan het werk, de sfeer was opgewekt. De Afghaanse kok die elk jaar voor heerlijke gerechten zorgt, was in zijn nopjes, het weerzien na twee afwezige jaren was deugddoend. In al zijn enthousiasme hoorden we af en toe een paar muzikale noten van het Partizaner strijdlied ‘Bella Ciao’.

We zochten een goed plekje in de keuken, met toegang tot meerdere stopcontacten, zodat we het electriciteitsnet niet zouden overbelasten; dat hadden we van vroegere jaren nog onthouden 😉 . De taken werden goed verdeeld. Iemand maakte het deeg, drie personen bakten de wafels en één persoon coördineerde het geheel. De jongste telg die mee was, had – nadat hij wat gerust had – vriendjes gevonden om samen te spelen. Ons team werkte goed samen.

Nadat we goed en wel op gang waren gekomen, vernamen we dat er geen 100 maar 190 mensen hadden ingeschreven en we gingen erop uit om extra ingrediënten te kopen. Maar … vele mensen kwamen niet opdagen, de zaal werd maar voor de helft gevuld. Doch de sfeer was goed, het eten lekker en de mensen vrolijk. Toen alle wafels gebakken waren, het waren er bijna 190, konden ook wij mee aanschuiven voor het heerlijke eten. Er was eerst een aperitiefje, dan een tomatensoep gevolgd door rijst- en pasta schotels met groentjes. Voor elk wat wils.

Daarna kwam het dessert. De medewerkers van VLOS hadden voor grote kommen pudding gezorgd in alle kleuren. Er was ook fruitsla en rijstpap. En: warme wafels! We brachten twee wafelijzers naar de zaal om de voorgebakken wafels warm aan te kunnen bieden. De gasten hadden de keuze tussen een wafel met poedersuiker of slagroom of beide!
Tegelijk danste jong en oud, groot en klein mee op de aanstekelijke en gevarieerde muziek.

Met een groot applaus van alle aanwezigen werden we hartelijk bedankt voor onze inzet. De wafels die over waren, werden met plezier meegegeven aan de gasten om er thuis nog van te kunnen genieten. En ze werden met plezier meegenomen.
Het was een fijne avond voor iedereen. Alle aanwezigen, jong en oud, konden voor een paar uur hun dagelijkse zorgen vergeten en wij waren moe maar tevreden.

Een dikke ‘dankjewel’ aan onze vrijwilligers die er met hun belangeloze inzet mee voor zorgden dat dit nieuwjaarsfeest geslaagd was.

Omwille van diverse en onvoorziene omstandigheden, zien wij ons genoodzaakt om de satsang bijeenkomsten in de maand januari 2023 te annuleren.

Dat wil zeggen dat er géén programma in het centrum zal plaatsvinden op:

  • Donderdag 5 januari
  • Zondag 8 januari
  • Donderdag 19 januari

Wij hopen jullie allen op donderdag 2 februari om 20u en/of op zondag 12 februari om 10u30 met hernieuwd enthousiasme te mogen verwelkomen!

Vooraleerst wensen wij u een mooi en vredig kerstfeest, in de hoop dat de vrede in onszelf voor een ander iets kan verlichten.
Laten we allen die in moeilijke omstandigheden verkeren in deze dagen extra indachtig zijn.

Op oudejaarsavond komen we samen om te bidden voor wereldvrede.
Om 00.00 uur herhalen we de mantra die op dat moment in al Amma’s centra – over de hele wereld – gezongen wordt:

Lokah Samastah Sukhino Bhavanthu
“Moge iedereen het geluk en de vrede vinden”

Met het verstrijken van de tijd, vormt deze vredesmantra zo een cirkel van gebed rond onze aarde.
Tot middernacht is er een avondvullend programma met recitatie, tekst, bhajans en meditatie.
Er zal ook tijd zijn voor een kopje thee met iets lekkers erbij en daarna tonen we nog een film voor de mensen die na 00.00 nog willen blijven.

Aanvang: 21 uur (zaal open: 20u45)
Inkom: gratis, maar laat ons iets weten als je komt (vriendenvanamma@telenet.be)

We kijken er naar uit om de omwenteling van oud naar nieuw weer samen met jullie te vieren!

Wij kregen zeer recent onderstaand bericht toegestuurd, aarzel niet om het verder te sturen als u mogelijke geïnteresseerden kent.

Geachte heer, geachte mevrouw,

Sri Mata Amritanandamayi (Amma) heeft aanvaard voorzitter te zijn van India’s Civil20 (C20) tijdens het Indiase G20-voorzitterschap van 1 december 2022 tot 30 november 2023.

De G20 (Groep van Twintig) is het belangrijkste forum voor internationale economische samenwerking. Vanwege zijn omvang en strategisch belang speelt de G20 een cruciale rol bij het bepalen van de toekomstige weg voor de wereldwijde economische groei. In de loop der jaren heeft de G20 zich organisch ontwikkeld en zichzelf getransformeerd van een wereldwijde brandenblusser tot een uniek internationaal forum om structurele lange termijn uitdagingen aan te pakken.
India, zal vanaf 1 december 2022 gastheer zijn van de G20. Het hele jaar door zal er in India een breed scala aan congressen, intergouvernementele bijeenkomsten en discussies op hoog niveau georganiseerd worden. Daarnaast zullen er ook parallelle ondersteunende evenementen plaats vinden, met als hoogtepunt de belangrijkste top op 9-10 September 2023 in Delhi.

Civil20 is één van de officiële engagementgroepen van de G20. Civil20 vertegenwoordigt maatschappelijke organisaties die zich inzetten om het leven van mensen te verbeteren. Dit kan betrekking hebben op veel verschillende gebieden, zoals gezondheid, voedsel en water, onderwijs, huisvesting alsook op alle andere duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Civil20 biedt maatschappelijke organisaties van over de hele wereld een platform om aan de wereldleiders kenbaar te maken wat zij nodig hebben om hun idealen te verwezenlijken. Het doel hiervan is sociale en economische ontwikkeling te bevorderen en de toezegging dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Civil20 India wil de komende maanden thematische conferenties, workshops en bijeenkomsten organiseren.

Namens Sri Mata Amritanandamayi (Amma), nodigen we graag alle geïnteresseerde maatschappelijke organisaties uit om deel te nemen aan een enquête en lid te worden van Civil20 India.

https://amrita.edu/civil-20/

Alle maatschappelijke organisaties van over de hele wereld, die tijdens het G20-voorzitterschap van India deel willen uitmaken van het Civil Society Platform C20, kunnen vóór 30 november 2022 deelnemen aan de enquête.
Vermeld in het formulier uw contactgegevens en de top 3 gebieden die volgens u prioritair zouden moeten zijn voor C20 India. Eerdere C20-bijeenkomsten waren bijvoorbeeld gericht op onderwijs; digitalisering en civic space; wereldwijde gezondheid; geslachtsgelijkheid; milieu, klimaat en energie; anticorruptie; werkgelegenheid en sociale bescherming, om er maar een paar te noemen.

We kijken uit naar uw actieve deelname om C20 India 2023 tot een succes te maken.

Lees meer 1 (Engels)
Lees meer 2 (Engels)
embracingtheworld.org
facebook.com/embracingtheworld
instagram.com/embracingtheworld.official

Online retraite met Swami Amritaswarupananda Puri

Vrijdag 25 november tot zondag 27 november

 

EENHEID VINDEN

IS

ONVERMIJDELIJK

Internationale online retraite
met Swami Amritaswarupananda Puri
voor Amma’s kinderen over de hele wereld

Internationale online retraite met Swami Amritaswarupananda Puri voor Amma’s kinderen over de hele wereld.
Onder leiding van Swami Amritaswarupananda Puri, Amma’s meest vooraanstaande discipel, zal deze online retraite je helpen om je spirituele oefeningen te verdiepen en om op nieuwe en inspirerende manieren contact te maken met Amma’s leringen. Deelnemers zullen onder meer kunnen genieten van devotionele zang, meditatie, spirituele lezingen, interactieve workshops en van een speciaal bezoek van Amma.

Je kunt je inschrijven via deze link.
Je wordt van harte uitgenodigd om mee te doen!