Op zondag 13 maart hebben we samen met de lokale milieuvereniging ‘Ons Streven’ afval geraapt aan de Schelde- en Durmeboorden vlakbij het centrum van Amma. Net als vorige jaren zijn we er met veel enthousiasme in gevlogen. De zon scheen en er was een koude wind, een goede combinatie om in beweging te blijven.

Het viel ons op, dat er minder afval te bespeuren was dan tijdens andere zwerfvuilacties. Goed nieuws dus! We lieten ons vertellen dat er meer wandelaars tijdens hun wandeling afval rapen waardoor het nu schoner is. Wat waren we blij om te horen dat vele mensen zich hiermee bezig houden. Toch was ons werk zeker niet overbodig en hebben we ons niet verveeld! Ook waren er mensen die juist ín de polder meer afval gevonden hadden dan andere jaren. Misschien was dat het gevolg van het meermaals overstromen van de polder begin dit jaar.

Opnieuw vonden we verschillende gekke voorwerpen zoals een clownsneus, een sandaal, een tuut, een autoband, een hak van een schoen, een rugkussen uit een zetel, een zak met kapotte dakpannen, speelgoedfiguurtjes, piepschuim, wéér heel veel plastic oorstokjes en uiteraard ook chirurgische mondmaskers.

Er was helaas enorm veel plastic te bespeuren. We probeerden zowel de grote als de kleine voorwerpen uit de natuur weg te halen. We werkten heel gefocust tussen het riet dat overal de bodem bedekte en probeerden het gebied schoon achter te laten voor de dieren, de mensen en natuurlijk voor de natuur.
We kregen veel aanmoediging van voorbijgangers die ons bezig zagen en dit droeg zeker bij aan de sfeer. Het was fijn om elkaar na lange tijd weer terug te zien. We genoten van elkaars gezelschap en leerden nieuwe mensen kennen.
Zo konden we terug werken aan één van de vele missies van Amma: de noodzaak om de aarde en de natuur met respect te behandelen.
Na 3 uur afvalrapen kregen we, bovenop de schone omgeving, een leuke beloning: samen rond een grote tafel genieten van een hapje en een drankje!

Vrienden van Amma
Verslag van Leonie

Zoals we al een paar keer aangekaart hebben, is het nodig om in het centrum een verluchtingssysteem te installeren. Vanwege corona zijn samenkomsten nog altijd gebonden aan regels die gerelateerd zijn aan de luchtkwaliteit.
Zodra Amma hier de toezegging voor gegeven had, hebben we diverse veranderingen in gang gezet. Maar momenteel stuiten de installateurs op vertragingen in de toelevering van sommige materialen.
We hadden het sterke verlangen en de hoop om met Pasen terug een programma en een wake te houden met jullie. Om daarna de vastenperiode af te sluiten met een gezamenlijk Paasontbijt. Hoe vernieuwend zou dat geweest zijn!
Maar tot onze spijt, is er nog geen werkman aan de slag kunnen gaan. Wij voorzien dat het werk niet voor Pasen afgerond kan worden, want zij wachten nog op hun laatste materialen. Wij wachten op hun telefoontje …

Met dit perspectief voor ogen, bidden we dat de wereld de weg zal vinden die leidt van duisternis naar licht. Ook iedere mens afzonderlijk wensen we voor deze Pasen een kleine stap in die richting toe.

Om Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Moge alle wezens in het universum het geluk en de vrede vinden

Onlangs is de 40-daagse vastenperiode weer begonnen. Dit is van oudsher een periode waarin we onszelf comfort en genot ontzeggen om meer aandacht te geven aan onze innerlijke groei. Deze periode van inkeer en ommekeer is als het ijken van ons spiritueel kompas. Het is een kans om onze innerlijke doelen en ons dagelijks handelen scherp te stellen. Vasten bestaat echter niet alleen uit zelfonderzoek. Medeleven tonen en anderen helpen, speelt in de vastentijd ook een belangrijke rol. Om deze reden brengen wij in de vastenperiode meestal één van Amma’s charitatieve projecten onder de aandacht.

Terwijl we ons aan het beraden waren over het project dat we dit jaar zouden kiezen, wierp Amma het ons in de schoot: ze heeft ons gevraagd om een oproep te doen om de hulpverlening aan Oekraïense vluchtelingen mee mogelijk te maken. We vragen uw steun voor de Europese vrijwilligers, waarvan we sommigen al vele jaren kennen. Misschien heeft u hen ook al ontmoet: Rohit kwam naar Amma’s centrum in België voor de satsangs en nam deel aan de zwerfvuilactie. En Martin Schneiderhan heeft u wellicht gezien tijdens Amma’s programma’s.

 

Voorlopig hebben de vrijwilligers alleen uw financiële donaties nodig. Zij zullen op aanwijzingen van Amma en Swami Shubamritananda Puri de door u gestorte bijdragen op de juiste manier besteden.

Afhankelijk van de evolutie van de situatie houden we u op de hoogte van de noden.
Als u gehoor wilt geven aan Amma’s oproep en haar werk voor de Oekraïense vluchtelingen mee mogelijk wilt maken, dan kunt u uw bijdrage storten op:

Vrienden van Amma ETW
BE18 7360 4359 1965
Met vermelding van ‘Oekraïne’

Sinds het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne staan vrijwilligers van Embracing the World in Polen aan de grens met Oekraïne klaar om honderden Indiase studenten en andere vluchtelingen op te vangen en in veiligheid te brengen. Ondanks het barre winterweer blijven ze zitten om te zorgen voor mensen die na lange afstanden te hebben afgelegd, hier aankomen
om aan de gevechten te ontsnappen.

De teams helpen vluchtelingen van alle nationaliteiten met kleding, schoenen, voedsel, dekens en andere basisbehoeften. En ze organiseren
onderdak voor hen die dat niet hebben.

Lees meer:
Vrijwilligers in Europa helpen honderden mensen om vanuit Oekraïne de grens
over te steken

Help hen te helpen!

 

Wij zien uit naar jullie komst op

zondag 13 maart
ter gelegenheid van het
rapen van zwerfvuil aan de Schelde- en Durmeboorden
vlakbij het centrum van Amma

We verzamelen om 14u aan het standbeeld dat op het einde van de Sint Jozefstraat staat.
Breng werkkleding en laarzen mee (dan houd je droge voeten). We verzamelen rond 17u voor een gezamenlijke afsluiting.

Lees meer

Graag geven we nog wat uitleg te geven over hoe je het centrum best benadert in het kader van de huidige wegenwerken in Tielrode.
Je komt best NIET via Temse. De Burgemeester Achiel Heymanstraat (grote baan door Tielrode) is langs die kant afgesloten en de omleiding is zeer complex en niet zonder risico’s (smalle wegen).

Kom best langs de andere kant: op de E17 neemt u afrit 14 (Sint-Niklaas-West) in de richting Hamme/Dendermonde. Dit is de N41. Zodra u op de N41 bent, komt u kort na elkaar 2 stoplichten tegen, rijdt hier rechtdoor. Houdt wel rechts aan en neem de eerste afrit. U komt op een rond punt waar u de 3e afslag moet nemen naar Tielrode.
Vanaf daar komt u borden tegen die erop wijzen dat er alleen doorgang is voor lokaal verkeer. Het centrum van Amma en het standbeeld nabij de Durme, waar we verzamelen, is langs die weg bereikbaar.

We zien ernaar uit jullie binnenkort te ontmoeten!

Het is alweer lang geleden dat we elkaar troffen! Het was tijdens de sponsorwandeling onder leiding van Geert. We genoten allemaal van het samen- en buiten zijn!
Het centrum is in volle verwachting van de verwezenlijking van de plannen die de luchtkwaliteit in het centrum zullen verbeteren én om daarna weer snel open te kunnen gaan.
In de tijd die we tot dan nog moeten overbruggen, dient zich de gelegenheid aan om samen in de buitenlucht nog eens de handen uit de mouwen steken, ter wille van Moeder Aarde.We gaan weer
Zwerfvuil rapen!
zondag 13 maart
(14u00-17u00)

Na de hoge getijden van deze winter en de recente stormen is er opnieuw heel wat afval aangespoeld op de oevers van de Schelde en de Durme, in de directe omgeving van Amma’s centrum. We gaan dat zwerfvuil langs de Durme en Schelde opruimen. Beide rivieren en hun schorren en slikken zijn Europees beschermd. Ze maken deel uit van een waardevol natuurgebied en zijn ook internationaal van belang. Talrijke trekvogels komen hier overwinteren en het is voor vele water- en zangvogels een belangrijk broedgebied.

Amma benadrukt de noodzaak om de aarde en de natuur met respect te behandelen. Deze schoonmaakactie kan zowel onszelf als anderen stimuleren bewuster om te gaan met afval. Misschien kunnen we ons afval nog beter sorteren, of zelfs voorkomen? We kunnen in onze straat of buurt spontaan het achtergelaten vuil oprapen. En ons enthousiasme kan voorbijgangers inspireren om hetzelfde te doen of om bij een volgende opruimactie mee te helpen.

Deze zondag sluiten we ons weer aan bij de lokale milieuwerkgroep ‘Ons Streven’ die deze jaarlijkse opruimactie organiseert. We verzamelen om 14 uur aan het standbeeld van ‘den Toeter’, het standbeeld aan het einde van de Sint-Jozefstraat in Tielrode. De gemeente Temse geeft logistieke ondersteuning aan deze actie en stelt vuilnisrapers, handschoenen, vuilniszakken etc… ter beschikking. Neem zeker je laarzen of waterdichte schoenen mee en trek kledij aan die vuil mag worden.
We sluiten de namiddag af met een drankje in het Gildenhuis aangeboden door Ons Streven.

De deelname van Vrienden van Amma was steeds een groot succes !
Je bent van harte welkom … tot ziens zondag 13 maart!

Als de lente voor de deur staat is het tijd voor de grote schoonmaak van de Scheldeboorden achter het Centrum van Amma.
Op 13 maart verzamelen we om 14u aan ‘den Toeter’ in Tielrode (het standbeeld aan het eind van de St. Jozefstraat).
Iedereen is welkom!

En wie weet, kunnen we vrij binnenkort ook weer samen komen in het centrum …
We brengen u op de hoogte zodra er meer perspectief is, er wordt aan gewerkt !

 

Dit jaar hebben we samen weer de 9000 kilometer gewandeld die ons symbolisch tot bij Amma in India brengt. Met deze sponsortocht, die in feite een estafette van Liefde was, steunden we tegelijk Amma’s humanitaire projecten.
Meer dan 1700 mensen uit 16 verschillende landen namen deel: België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Israël, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Zweden, Zwitserland.
Samen hebben we meer dan 57.000 kilometer afgelegd en we schonken in totaal meer dan € 73.000,- aan de projecten van Embracing The World.

We hebben gewandeld, gezwommen, gefietst, gelopen, gereden … We hebben bomen geplant, de natuur properder gemaakt, gekuist na de watersnood in Wallonië, eenzame mensen bezocht, kleding en schoenen aan asielzoekers gebracht en wat al niet meer in liefdevolle stilte gedaan …

In België namen ruim 70 personen deel en we legden gezamenlijk bijna 8500 km af! We brachten het prachtige bedrag van ruim € 8000,- samen.

Met elke stap die we gezet hebben, hebben we onze liefde voor Amma en haar missie, omgezet in daden. Door in daden afstanden te overbruggen, zijn afstanden verdwenen. Die liefde heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Die liefde voor Amma en haar missie heeft ons dichter bij haar gebracht.

Onze oprechte dank aan iedereen die een grote of kleine stap heeft bijgedragen aan het succes van deze sponsoractie! Alleen dankzij jullie, alleen samen was dit mogelijk! Alleen samen kun je bruggen bouwen, alleen samen kun je grootse werken realiseren … Daarom zegt Amma soms: “Mijn kinderen zijn mijn kracht.”

Van 1 tot 3 januari zal Swami Shubamritananda Puri een on-line retraite leiden (Engels) rond het thema:

No God; no Peace.
Know God; know Peace.

Het contact en de verbinding met Amma heeft ieder van ons diep geraakt en veranderd. In haar omhelzing hebben we ware vrede gevonden.
Sinds meer dan tien jaar is Swami Shubamritananda één van de meest herkenbare stemmen van Amma in de wereld. Slechts het horen van zijn stem doet ons al ‘thuis komen’.

We treffen elkaar op Nieuwjaarsdag onder leiding Swami Shubamritananda Puri voor een speciaal en feestelijk weekend met meditatie, satsang en yoga.
Lees meer (Engels) en inschrijven

Beste Vrienden,

De sponsoractie 9000 kilometer van Liefde is een actie waarin vele Europese landen en Israël de krachten gebundeld hebben. Sommige landen hebben hun actie al afgerond, anderen gaan nog verder tot aan het nieuwe jaar. Ook wij houden nog even vol!

Wie de tellers op onze website gevolgd heeft, weet dat we in België al een schitterend resultaat bijeen gestapt en geschonken hebben. We danken jullie allemaal al voor de inspanningen en bijdragen die ons dichter bij Amma brengen nu zij Europa niet kan bezoeken. Wat de bijdragen betreft hebben we ons doel bijna bereikt. Qua kilometers hebben we nog een stukje te gaan. Maar uw bijdragen getuigen van zo’n warm medeleven, dat we herinnerd worden aan wat Amma over afstand zegt: ”Waar liefde is, is er geen afstand”. Dus de enige juiste conclusie is dat we er bijna zijn!

Misschien volgde u niet de website maar de sociale media? Dan heeft u beelden gezien van individuen en groepen die wandelden voor het goede doel:

  • in ‘good spirits’ of in gebed verzonken. Lees meer.
  • van een duo dat meermaals afstanden aflegde om noodlijdenden na de watersnood in Wallonië te helpen. Lees meer.
  • van een gezin dat kleding, schoenen en valiezen bracht aan asielzoekers. Lees meer.
  • van wandelaars die elkaar in Amma’s geest ontmoetten. Lees meer.
  • en van wandelaars die vooral de kleintjes meenamen. Lees meer.

Kortom: er zijn zoveel mogelijkheden en motivaties als er mensen zijn.

De kerst-en eindejaarsperiode kan een goede gelegenheid zijn om de benen te strekken, mensen in moeilijkheden te bezoeken of uit te nodigen, mede-wandelaars te ontmoeten, de stilte op te zoeken of een glimlach te gaan brengen aan een eenzame persoon. Dit is ook een periode waarin er veel geschenken gegeven en ontvangen worden. Soms weten mensen niet wat ze de kerstman zullen vragen, of waar ze hun naasten nog blij mee kunnen maken. Er zijn nog veel mensen die dat probleem niet hebben, omdat ze eenvoudigweg niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Door middel van de projecten die Amma in het leven geroepen heeft onder de koepel van Embracing The World, zorgt zij voor deze mensen. Niet alleen tijdens de kerstperiode, maar permanent en structureel. Met onze daden en bijdragen omhelzen ook wij die wereld van noodlijdenden. Ook een bijdrage aan één van Amma’s projecten kan een gepast geschenk zijn om te geven of te krijgen. Er is een immens grote keuze: Embracing The World (engels), Amrita World (engels).

Om die reden lopen, wandelen, fietsen, rijden, zwemmen  … en gaan we nog door tot 1 januari 2022. Helpt u ons om het vooropgestelde doel van € 9000,- te bereiken?
Misschien wou je nog wat kilometers stappen of nog wat euro’s schenken … dan is dit het moment om je aan te sluiten …
Als je geen tijd of geen middelen hebt, kunnen we onze krachten bundelen en met elkaar tot een match komen: “Ik stap, u sponsort mij?”. Of vice versa: “Wie wil kilometers maken bij de bijdrage die ik kan geven?”. Je kunt elkaar vinden via sociale media (Facebook: 9000kmvanliefde/d’amour-BE of Instagram: #9000kmvanliefde). Zo nodig kunt u ook mailen aan: vriendenvanamma@telenet.be. Wij vinden vast wel een match zodat ook u, op uw manier, kunt meedoen!

Veel dank voor al jullie steun!

9000km van Liefde, sponsorwandeling