Belangrijke mededeling

Om Amriteshwariyai Namah
Beste vrienden,

In het kader van de voorzorgsmaatregelen betreffende Covid – 19 die genomen worden door het Ministerie van Gezondheid wil het centrum van Vrienden van Amma te Tielrode zich hierbij aansluiten.
Met ingang van vandaag zullen er tot Pasen geen openbare bijeenkomsten (satsangs) meer plaats vinden op donderdagavond en zondagochtend.
Voor de periode daarna wordt de situatie herbekeken en zo nodig aangepast. Wij houden jullie hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief.
Ook de conférence met Pierre Lunel, die we via de kalender op de website hadden aangekondigd voor 27 maart, gaat dus niet door!
Ook de ashram in India (Amritapuri) is gesloten voor alle bezoekers. Alle info hierover vindt u op  www.amritapuri.org

Zwerfvuilactie langs Durme en Schelde: zondag 8 maart

WERK MEE AAN EEN PROPERE NATUUR

Heb je veel goesting om iets voor de natuur en de medemensen te doen?
Heb je zin om je handen uit je mouwen te steken?
Wil je graag jouw kinderen leren dat afval in de vuilbak hoort?
Hou je van een avontuur in de adembenemende natuur?
Beleef je graag iets dat je met trots kunt navertellen?

Dan hebben we voor jou de ideale uitnodiging:

Grote zwerfvuilactie langs Durme en Schelde
zondag 8 maart (14-17u)

De lokale milieuwerkgroep ‘Ons Streven’ organiseert samen met ‘Vrienden van Amma’ een grote schoonmaak in de Tielroodse potpolder en langs de Durme- en Scheldeboorden. We verzamelen de ‘buit’ van groot en klein vuil aan het standbeeld van ‘Den Toeter’. Help ons de natuur een schoonheidskuur te geven!
We komen om 14u samen aan het standbeeld van ‘Den Toeter’ op het einde van de Sint-Jozefstraat (vlakbij het Durmeveer Tielrode-Hamme). De gemeente Temse zorgt voor de logistieke steun: vuilzakken, handschoenen en nuttig materieel. Breng zeker je laarzen en zo nodig regenkleding mee!

Wij garanderen je alvast:

  • Een mooie middag in een schitterende natuur die met de minuut properder wordt
  • Toffe en gemotiveerde mensen om je heen
  • Leuke vondsten: een stuk drone, een motorhelm, toiletonderdelen, reddingsboeien, speelgoed …
  • Gezellig napraten bij een natje en een droogje.

Groot en klein, kom en doe mee!

Vrienden van Amma

Amrita Yoga: een verslag

In het weekend van 25 en 26 januari organiseerden wij voor het eerst een Amrita Yoga retreat in Amma’s Centrum. Er was veel belangstelling en de deelnemers waren zowel enthousiast als onder de indruk.

We geven enkele impressies van deelnemers:

“De retreat was ontspannend voor het lichaam en verwarmend voor het hart. Ik ben blij met de ervaringen die deze retreat mij gebracht heeft. Ik voel hoe het op een subtiele manier doorheen heel mijn wezen werkt.”

 

“Het was een verrijkende retreat. Ik vroeg me af wat yoga en spiritualiteit eigenlijk met elkaar te maken hadden. Ik had altijd de indruk dat yoga meer een soort fysieke weldoening was. In deze retreat kreeg ik antwoorden, zelfs zonder de vragen te hoeven stellen.”

 

“Amrita Yoga past helemaal bij wat ik zocht. Het helpt me meer bewust en open te zijn. Ik leerde over bewustzijn, devotie, aanvaarding en ‘in het moment zijn’. De houdingen zijn eenvoudig en zacht. De lerares is een aangename persoon met een open hart, ze legde alles heel duidelijk uit.”

We hebben de intentie om de Amrita Yoga retreat begin volgend jaar te herhalen. Als we vóór Amma’s Europatour bevestiging van de data hebben ontvangen, dan kunt u zich tijdens het programma in Nederland / Chalons  al vóór-inschrijven aan de infostand van het centrum. Vóór-ingeschrevenen krijgen als eersten de gelegenheid om zich definitief in te schrijven. Als u geïnteresseerd bent, houdt dan ook onze Europatour-nieuwsbrief in het oog. Als we op dat moment meer duidelijkheid hebben, zullen we het zeker vernoemen.

Let op: de cursus wordt in het Engels gegeven.

Amritavasham66 – Terugblik

Beste Vrienden,

Dit jaar startte Amma’s Europatour kort na haar verjaardag. Daarom ontving u daarover nog geen nieuwsbrief. In een recente Matruvani* stond een verslag van Amma’s verjaardag dat heel toepasselijk is voor deze adventperiode.
*Matruvani = maandelijks tijdschrift vanuit Amritapuri

Wij wensen u hartverwarmende kerstdagen toe.

Vrienden van Amma


Toewijding aan dharma* : Amritavarsham66

* dharma = In het hindoeïsme heeft de term ‘dharma’ vooral betrekking op het juiste handelen, op de juiste tijd, op de juiste manier én om de juiste redenen, volgens de universele wetten van de menselijke natuur; wat tot tevredenheid, geluk en voorspoed zal leiden.

“Hoewel dit een tijd van feestelijk vieren is, voelt Amma veel pijn, als ze denkt aan alle mensen in de hele wereld die lijden als gevolg van natuurrampen, rellen en geweld.”
Met deze woorden begon Amma de lezing die ze op haar verjaardag gaf. Haar woorden echoën haar visie, welke ze de afgelopen jaren al vaak heeft herhaald: “Zowel de menselijke geest als de natuur bevinden zich in een onrustige toestand.” Als deze situatie niet verandert, zullen we nooit meer kunnen genieten van een vredige gemoedsrust en de zegeningen van de natuur. Om deze verandering teweeg te brengen, is goddelijke genade nodig. Genade kunnen we enkel verdienen door de noodzakelijke inspanningen te leveren.”
Amma zegt: “God zal niet zomaar iets aan iemand geven, als die persoon zich er niet voor inzet. Eigen inspanning en genade zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer je met overgave en discipline ‘tapas’ (onthechting) beoefent, zul je ervaren hoe goddelijke genade bij je binnen stroomt.

Alle initiatieven en hoogtepunten van Amma’s verjaardagsplechtigheden hebben één ding gemeen, ze zijn verbonden met dharma. Amma benadrukte dan ook de noodzaak van dharma-bodha : “het bewustzijn van wat wel en wat niet gedaan moet worden… Dit bewustzijn is van vitaal belang als we ervoor willen zorgen dat al onze sociale interacties aan anderen evenveel goeds brengen als aan  onszelf.”
De verjaardagsplechtigheden worden dan ook heel treffend Amritavarsham genoemd : ‘een stortvloed van amrita of nektar’. De oude wijzen beschouwden amrita als een godenspijs die hen onsterfelijk maakte. Maar een nobel hart dat anderen onzelfzuchtig liefheeft en dient, zou een waardiger elixir zijn.

Amma pareert elke poging om de schijnwerpers op haar te richten. In plaats daarvan gebruikt zij de viering van haar verjaardag om licht te werpen op de moeilijke situatie van hen die in nood zijn en lijden. Het is dit totale en warmhartige medeleven dat haar geliefd maakt. Ze is de grootste weldoener op het gebied van humanitaire projecten en de echte belichaming van de mantra ‘Lokah samastah sukhino bhavantu’  (Mogen alle levende wezens in het universum het geluk en de vrede vinden).

Amma ziet alle levende wezens niet alleen als één grote familie, zij vormen ook een organisch geheel. Juist daarom voelt en begrijpt zij de pijn van anderen. Amma zegt: “De sleutel tot wereldvrede ligt in ieders handen. Net zoals elk familielid deelt in de verantwoordelijkheid om het huis te beschermen, zo is ieder van ons mede-verantwoordelijk voor wereldvrede. Liefde en eenheid zijn niet vreemd aan de menselijke natuur, ze vormen het ware fundament van het menselijk bestaan … Zolang we onszelf niet bevrijden van onze eigen haat en vijandigheid, zullen al onze pogingen om eeuwige vrede te bereiken, mislukken. Want die pogingen zullen worden bezoedeld door onze individuele voorkeuren en antipathieën … Enkel zij die ware vrede in zichzelf ervaren, kunnen aan anderen vrede brengen.”

En dat is wat Amma doet. Op haar 66ste verjaardag gaf Amma overvloedig. Na een lang ochtendprogramma, startte ze op 27 september in de namiddag met darshan geven. En ze ging hiermee door tot 11 uur ’s morgens, de volgende dag.  Zesentwintig uur zat ze onafgebroken op het podium. Tegen het einde zag Amma er een beetje bleek uit, maar ze straalde vrede en vreugde uit. Geest boven lichaam, geest boven materie… Hoe we het ook noemen, de onmiskenbare waarheid is dat Amma een toonbeeld van vrede is – een vrede die niet wordt beïnvloed door externe omstandigheden, een vrede die alle begrip te boven gaat.
Moge haar woorden en daden ons inspireren om de nodige inspanning te leveren om een dharmische wereld te bevorderen. Moge goddelijke genade onze inspanningen bekronen.

Omdat op Amma’s verjaardag hulp aan noodlijdenden altijd centraal staat, sluiten we deze nieuwsbrief af met een introductie over één van Amma’s projecten. Het is geschreven door een vrijwilliger aan de infostand van het centrum.
Lees meer over ‘Live in Labs.