Zoals we al een paar keer aangekaart hebben, is het nodig om in het centrum een verluchtingssysteem te installeren. Vanwege corona zijn samenkomsten nog altijd gebonden aan regels die gerelateerd zijn aan de luchtkwaliteit.
Zodra Amma hier de toezegging voor gegeven had, hebben we diverse veranderingen in gang gezet. Maar momenteel stuiten de installateurs op vertragingen in de toelevering van sommige materialen.
We hadden het sterke verlangen en de hoop om met Pasen terug een programma en een wake te houden met jullie. Om daarna de vastenperiode af te sluiten met een gezamenlijk Paasontbijt. Hoe vernieuwend zou dat geweest zijn!
Maar tot onze spijt, is er nog geen werkman aan de slag kunnen gaan. Wij voorzien dat het werk niet voor Pasen afgerond kan worden, want zij wachten nog op hun laatste materialen. Wij wachten op hun telefoontje …

Met dit perspectief voor ogen, bidden we dat de wereld de weg zal vinden die leidt van duisternis naar licht. Ook iedere mens afzonderlijk wensen we voor deze Pasen een kleine stap in die richting toe.

Om Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Moge alle wezens in het universum het geluk en de vrede vinden